Mode
Tuesday, January 23, 2018

 

EKSPRES_828X225px-01

FATURAT_828X225px-01

GJOBAT_828X225px-01

PENSIONI_828X225px-01

Minimize

Zyrat Postare

                   


Kliko për më tepër

Minimize

Gjurmoni dërgesën tuaj

Minimize

Shërbimi ndaj Klientit


Plotësoni formularin e ankesave për shërbimet postare, financiare, biznesit dhe shërbimeve të tjera që ofron Posta Shqiptare online.


Klikoni këtu.

Minimize

Njoftim

Njoftim për fillimin e bisedimeve për lidhjen e kontratës kolektive të punës 

Baza ligjore: Neni 50 i Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, neni 159 e vijues i Ligjit Nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i Punës i Republikës të Shqipërisë”  ( i ndryshuar) dhe Ligji nr. 7516, datë 07.10.1991 “Për Sindikatat në Republikën e Shqipërisë” ( i ndryshuar). Me qëllim mbrojtjen dhe respektimin e të drejtave, interesave ekonomike, profesionale dhe sociale të punonjësve, lidhur me rregullimin e marrëdhënies së punës dhe ushtrimin e veprimtarisë sindikaliste.. Vijon...

Faqja e parë|NJOFTIME|Kontakt |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                      Email