Mode
Saturday, November 18, 2017

Struktura

Emisionet 2017 & Të Dhënat Teknike


  

   
 

Flora shqiptare

Data e emetimit: 01.11.2017

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Autor: Petraq Papa

Vlerat e pullave: 150 lekë dhe 250 lekë

Tirazhi: 153.000 pulla (150-lekëshe), 103.000 pulla (250-lekëshe)

Përmasat e pullës: 30 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 28 pulla në tabak (150-lekëshe), 28 pulla në tabak (250-lekëshe)

Zarfe të ditës së parë: 250 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 520 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO 


Emisionet 2010|Emisionet 2011|Emisionet 2012|Emisionet 2013|Emisionet 2014|Emisionet 2015|Emisionet 2016|Emisionet 2017 |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                      Email