Mode
Thursday, September 21, 2017
Minimize

Analiza Ekonomike 2016

Posta Shqiptare trefishon fitimin e parashikuar.

Ne Maj 2017 rriten pagat me 10% dhe shperblehet stafi.
Dixhitalizimi i zonave te thella rurale, sfida e 2017

Si çdo vit, edhe këtë herëPosta Shqiptare organizoi konferencën për analizën e performancës ekonomike për vitin 2016. Këtë vit, shifrat duket të jenë disa herë më pozitive krahasuar me 2015, duke tejkaluar edhe pritshmëritë e parashikuara për vitin 2016 me një fitim prej 140 milion lekë të reja ose trefishin e asajçka ishte programuar.

Shërbimet postare vazhdojnë të kenë peshën më të rëndësishme në të ardhurate Postës Shqiptare me rreth 51%. Shërbimet financiare e bankare pasojnë ato postare duke sjellë41% të të ardhurave, ndërkohë qëpjesa e mbetur vjen nga shërbime të tjera që kompania ofron në zyrat e saj. Një nga pikat më të forta të kompanise vazhdon tëmbetet rrjeti i madh i zyrave postare në të gjithë territorin e vendit duke i shërbyer të gjithë qytetarëve në qytete dhe në fshatrat më të thella.

Gjatë fjalës së mbajtur gjatë kësaj konference, Drejtori i Përgjithshëm, Majlind Lazimi theksoi se: “Ne jemi të vetëdijshëm dhe të përgjegjshëm se suksesi financiar i arritur në 2016 nuk mund të jetë stacioni ynë final në vizionin drejt transformimit dhe modernizimit të Posta Shqiptare, për ta kthyer atë në një shoqëri lider në tregun e shërbimeve postare, financiare, bankare si dhe në shërbimet e pagesave, në një kohë kur konkurenca në treg dhe pritshmëritë e klientëve tanë, sa vijnë e rriten”. Lazimi shtoi se modernizimii shërbimeve është një domosdoshmëri dhe zgjidhja e vetme për t’ju përgjigjur nevojave të konsumatorëve dhe konkurencës të një tregu që tashmëështë liberalizuar plotësisht.

Në këtë kuadër, projektet më të rëndësishme me fokus dixhitalizimin e shërbimeve në të gjitha zyrat postare nëçdo skaj të vendit do të jenë: Projekti “Digital Post Office” – krijimi i plaformës së tregtisë online në bashkëpunim me Postën Turke; projekti i bankomateve postare, i cili do të implementohet brenda tremujorit të parë të 2017; dixhitalizimi i sistemeve menaxhuese të burimeve njerëzore, financës, logjistikës, etj. Posta Shqiptare në vazhdimësi ka nënshkruar një sërë marrëveshjesh të reja me institucione publike e private, të cilat kanë rritur ndjeshëm të ardhurat vjetore.

Më tej, Lazimi vlerësoi sërish rëndësinë që ka mbështetja e nismës zyrtare të ndërmarrë nga Posta Shqiptare për krijimin e Postbankës, e cila ende mbetet një ambicie afatmesme për kompaninë që aspiron të kthehet në Postë-Banke duke iu referuar modeleve të disa vendeve të zhvilluara, të cilat e kanë aplikuar me sukses.

Për vitin 2017, finalizimi i projektit për rikonstruksionin e plotë të godinës së Drejtorisë së Përgjithshme të Posta Shqiptare dhe vazhdimi i planit për rikonstruksionin e më shumë zyrave postare në të gjithë vendin (të cilat janë amortizuar dhe duhen kthyer në kushte optimale pune dhe shërbimi)mbeten objektiva parësore. Ndërkohë që përgjatë vitit 2016 u krye rikonstruksioni i plotë i gati 40 zyrave postare në të gjithë vendin.

Duke falënderuar punonjësit e kompanisë, që kanë punuar me ndershmëri dhe përkushtim, Drejtori i Përgjithshëm nuk nguroi të bënte publik edhe lajmin optimist për rreth 2500 punonjësit e Postës Shqiptare, duke njoftuar rritjen e pagave të tyre me mesatarisht 10% ne 1 maj si dhe dhenien e nje shperblimi vjetor per rezultatet pozitive te arritura gjate 2016, i cili po ashtu do te aplikohet brenda muajt Maj 2017.
Minimize

Deklarate per Shtyp

Sqarim në lidhje me realizimin e projektit Pikat e Aksesit Publik 1 dhe 2 (PAP1dhe PAP2), të shërbimit të internetit falas nga Posta Shqiptare.

Posta Shqiptare kërkon të sqarojë opinionin publik në lidhje me një lajm spekullativ që ka qarkulluar në disa portale ditën e djeshme, pas publikimit të tij në emisionin investigativ BOOM të Ora News.

Për të pasqyruar saktë faktet dhe rrethanat në lidhje me realizimin e këtij projekti, me fokus të shërbimit të internetit falas nga ana e Postës Shqiptare , sqarojmë opinionin publik se :

Në zbatim të strategjisë Ndërsektoriale për Shoqërinë e Informacionit si dhe në kuadër të programit të Qeverisë së mëparshme (2009 -2013) për Shqipërinë dixhitale, për të pasur akses sa më të gjerë të qytetarëve në të gjithë territorin e vendit, sidomos në zonat rurale, në vitin 2010 u iniciua projekt-ideja për krijimin e Pikave të Aksesit Publik(PAP), i cili mundësonte ofrimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike permes internetit falas.

Faza e parë e projektit (PAP1), ka përfshirë ofrimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike në zyrat e shoqërisë “Posta Shqiptare” sha dhe paisjen e tyre me infrastrukturën e nevojshme për realizimin e tij. Në këtë kuadër, për vitet 2011- 2015 shërbimi i internetit është ofruar falas në mbi 300 zyra postare.

Faza e dytë e projektit (PAP2), kishte të bënte me ofrimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike në institucione publike shtetërore, si në bashki dhe komuna si dhe në institucionet arsimore. Ky projekt ka përfshirë ofrimin e shërbimit të internetit pa pagesë nga shoqëria “Posta Shqiptare” sh.a dhe dhurimin e mjeteve logjistike në këto institucione për çdo Pikë të Aksesit Publik.

Të dy fazat e projektit, PAP1 dhe PAP2, duke përfshirë paisje dhe shërbim interneti kanë kushtuar rreth 400 milion lekë, për periudhën 2011-2016.

Ky projekt, i cili natyrisht nuk gjeneronte të ardhura për Shoqërinë, ka ndikuar ndjeshëm në rezultatin ekonomiko financiar të shoqërisë “Posta Shqiptare” sh.a dhe shoqërisë “Interpost” shpk.

Vetë shoqeria “Interpost” shpk, që nga krijimi i saj në vitin 2012, si shoqëri me kapital të zotëruar 100% nga shoqëria “Posta Shqiptare” sh.a, për shkak kryesisht të këtij shpenzimi të madh ka rezultuar me aktivitet ekonomik negativ, pra me humbje për më shumë se 3 vite rradhazi.

Si rrjedhojë, në respektim edhe të legjislacionit në fuqi për Shoqëritë Tregtare, në vitin 2016 shoqëria “Interpost” shpk, është mbyllur me Vendim të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë, Turizmit dhe Sipërrmarrjes dhe nuk ekziston më si entitet ligjor.

Me mbylljen e kësaj Shoqërie, e cila mundësonte blerjen e internetit dhe shpërndarjen e tij për këtë projekt si dhe kryesisht duke mos gjetur mbështetje për financim nga qeveria shqiptare, u ndërpre ofrimi i shërbimit të internetit falas si në zyrat postare ashtu dhe në pikat e tjera si institucionet publike shtetërore ( Bashki dhe Komuna) dhe ato arsimore.

Ndërprerja e këtij projekti, erdhi përveç sa cituam më sipër edhe për faktin se shumë institucione publike dhe arsimore në fillim të vitit 2016, kanë inicuar projekte të tyre të veçanta për marrjen e shërbimit të internetit nga operatorë të tjerë.

Gjithashtu, sqarojme se paisjet të cilat kanë shërbyer për ofrimin e këtij shërbimi për institucionet publike shtetërore dhe arsimore, në vitet 2012-2013 ju janë dhuruar këtyre institucioneve dhe shpenzimet janë mbuluar nga shoqëria “Posta Shqiptare” sha, si ortake e vetme e shoqërisë “Interpost” shpk.

Ndërsa paisjet të cilat kanë shërbyer për ofrimin e këtij shërbimi interneti falas në zyrat postare, përdoren sot nga shoqëria “Posta Shqiptare” sh.a, për ushtrimin e veprimtarisë dhe aktivitetit të saj.

Minimize

Sfidat e industrisë postare, Posta Shqiptare merr pjesë në Asamblenë Plenare të PostEurop 2015

Sfidat e industrisë postare, Posta Shqiptare merr pjesë në Asamblenë Plenare të PostEurop 2015

Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare z. Majlind Lazimi zhvilloi një vizitë pune në datat 13-15 Tetor 2015 në Qipro, ku mori pjesë në Asamblenë Plenare të PostEurop për vitin 2015 me fokus "Sfidat e Sektorit Postar në Europë ". Pjesëmarrësit përfaqësonin operatorët publikë postarë të rreth 40 vendeve europiane.

Qëllimi i aktivitetit ishte përqasja e re ndaj sfidave që po kalon kjo industri nëpërmjet thellimit të marrëdhënieve shumëpalëshe mes operatorëve postarë. Asambleja e PostEuropës shqyrtoi pasqyrat financiare të 2014-2015 dhe miratoi buxhetin për vitin 2016. Gjithashtu, u diskutua strategjia afat-mesme e PostEurop, ku ndër të tjera u diskutua unifikimi i proçedurave me të gjitha administratat doganore, përcaktimi i prioriteve rajonale për bashkëpunim dhe zhvillim me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit postar.

Gjatë fjalës së tij përshëndetëse Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare z. Lazimi, theksoi rëndësinë dhe rolin që ka PostEurop në rritjen e bashkëpunimit dhe sinergjisë ndërmjet operatorëve postarë.

Z. Lazimi theksoi se pjesëmarrja në këtë Asamble është një angazhim konkret në vijim të nismave dhe projekteve të ndërmarra nga Posta Shqiptare mbi dixhitalizimin e shërbimeve postare dhe financiare, zhvillimin e një platforme të re gjithëpërfshirëse për mbështetjen e zhvillimit të tregtisë elektronike (e-commerce), projektit të pagesave nëpërmjet telefonit (mobile payments platform) si një instrument i rëndesishëm në përfshirjen financiare të të gjithë qytetarëve, etj.

Opinionet mbi zhvillimet e fundit të tregut postar vendas dhe trendet globale, z. Lazimi i ndau edhe në takimet dypalëshe të zhvilluara me Drejtorin e Përgjithshëm të UPU-së z. Bishar A. Hussein, me Presidentin e PostEurop z. Jean Paul Forceville si dhe me drejtues të tjerë të postave homologe.

PostEurop është organizata tregtare që përfaqëson operatorët publikë postarë në Europë me 52 anëtarë, e cila ka si qëllim promovimin e këtij sektori me anë të stimulimit të bashkëpunimit e inovacionit nëpërmjet projekteve.


Minimize

Balkanfila për herë të parë në Shqipëri, Posta Shqiptare mbështet aktivitetin

Lazimi firmos marrëveshjen me Shoqatën Shqiptare të Filatelistëve

Me rastin e 9 Tetorit, Ditën Ndërkombëtare të Postave, Posta Shqiptare si anëtare e Unionit të Përbotshëm Postar zhvilloi një forum me punonjësit e saj por edhe me miq e bashkëpunëtorë.

Në fjalën e tij gjatë forumit, Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi, ka rreshtuar ambiciet dhe sfidat e Postës Shqiptare në të ardhmen. “Dita ndërkombëtare e Postës është një ditë ku reflektohet mbi sjelljen që ka sektori postar kudo në botë, por nga ana tjetër shikohet edhe si mundësi për të kontaktuar me grupe te ndryshme interesi, si dhe bashkëpunimi me partnerë të ndryshëm”,- tha z. Lazimi gjatë fjalës së tij.

Posta Shqiptare shfrytëzoi këtë ditë simbolike për të nënshkruar edhe marrëveshjen e bashkëpunimit me Shoqatën e Filatelistëve Shqiptarë, për realizimin për herë të parë në Shqipëri të Balkanfila 2016. Gjatë firmosjes së marrëveshjes Drejtori i Përgjithsëhm i Postës Shqiptare tha se  “Ajo që është e rëndësishme në projektet tona të vitit të ardhëm është organizimi i Balkan Fila.  Për hërë të parë në Shqipëri Posta Shqiptare në bashkëpunim me Shoqatën e Filatelistëve do të këtë shansin për tu regjistruar në një aktivitet me impakt rajonal, siç është Balkan Fila, ku pritet që të jënë të ftuar mbi 10 shtete të rajonit, me përfaqësuesit e tyre.”- theksoi Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare. Ndërkaq, Lazimi shtoi se Posta Shqiptare mbështetësi kryesor finaciar në mënyrë që ky aktivitet të ketë jehonen e duhur.

Më pas , fjalën e mori z. Muharrem Gimjani, Kryetari i Shoqatës së Filatelistëve të Shqipërisë, i cili në emër të shoqatës falenderoi z.Majlind Lazmi  për gadishmërinë dhe mbështetjen që i është dhënë për realizimin e eventeve me një rëndësi të madhe jo vetëm për filatëlinë shqiptarë por për vetë kombin.

Të dhëna

Çfarë është 9 tetori?

Dita Botërore e Postave festohet çdo 9 tetor, pikërisht na datën e krijimit të Unionit të Përbotshëm Postar (UPU) në 1874 në kryeqytetin Zviceran, Bern. Kjo ditë është deklaruar si Dita Botërore e Postave nga Kongresi i UPU-së, mbajtur në Tokio të Japonisë në 1969.

Mbi anëtarësimin e Postës Shqiptare në UPU

Pas shumë e shumë përpjekjesh nga ana e Qeverisë së Përkohshme të Ismail Qemalit, për njohjen e Shqipërisë në arenën ndërkombëtarë, evidentohet fakti se më 7 korrik të vitit 1913, kjo qeveri paraqiti kërkesën zyrtare për t’u anëtarësuar në Unionin e Përbotshëm Postar dhe Bashkimin Ndërkombëtar të Telekomunikacioneve, anëtarësim i cili u bë i munduar në vitin 1922.

Çfarë është Balkan Fila?

Në vitin 1965 Unioni i Filatelistëve në Bullgari vendosi të organizojë një ekspozitë filatelike me emrin “Balkan Fila”. Ftesa ishte e hapur për të gjithë koleksionuesit e objekteve filatelike të të gjitha vendeve të Ballkanit. Kjo ide u pranua me entuziazëm të madh nga të gjithë filatelistët e federatës së Ballkanit. Pas organizimit të ketij aktiviteti në vitin 1965 , për herë të parë vendet pjesemarrëse vendosën që të organizonin një ekspozitë të ngjashme çdo 2 vjet në vende të ndryshme të Ballkanit.Kjo me qëllim që të gjitha vendet do të kthehen në mirkpritës të këtij eventi. Kjo ekspozitë është mbajtur në shumë vende të Ballkan deri në vitin 1991. Gjashtëmbëdhjetë vjet më vonë në vitin 2007 Federata Filatelike Turke ndërmori organizimin e Balkan Fila 14-të , në Turqi, gjë që u realizua me shumë sukses duke e kthyer në premtim pozitiv për të ardhmen. Ekspozita Filatelike Nderkombetare BALKAN FILA 2014 konsolidoi më tej dhe zhvilloi miqesinë midis filatelistëve në rajonin e ballkanit.

Minimize

Posta Shqiptare takohet në Rumani me operatorët publikë postarë të Europës Juglindore


Krijohet Grupi Strategjik i Postave të Europës Juglindore

Posta Shqiptare e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm, z. Majlind Lazimi, mori pjesë në Konferencën Rajonale të organizuar në Rumani në datat 22 dhe 23 shtator, e cila kishte si qëllim krijimin e Grupit Strategjik të Operatorëve Postarë të Europës Juglindore. Pjesëmarrësit ishin operatorët publikë postarë të vendeve si Shqipëria, Rumania, Bullgaria, Greqia, Turqia, Kroacia, Qipro, Moldavia, Mali i Zi, Serbia, Bosnje-Herzegovina, Maqedonia, etj.

Qëllimi i kësaj konference ishte thellimi i marrëdhënieve midis operatorëve postarë me synimin e një përqasjeje të re ndaj sfidave që kjo industri po kalon në nivel kombëtar, rajonal dhe më gjerë. Gjatë këtij takimi u arrit nënshkrimi i dokumentit themeltar, Memorandumit të Bashkëpunimit me objektiva kryesore: zgjerimin e aktivitetit tregtar rajonal mes operatorëve publikë, përthithjen dhe përfitimin nga fondet e BE-së si edhe rritjen e bashkëpunimit dhe shkëmbimin e eksperiencave dhe praktikave më të mira ndërkombëtare mes operatorëve, me qëllim rritjen e cilësisë së shërbimit ndaj klientit.

Operatorët Postarë të vendeve anëtare të BE-së shprehën gatishmërinë e tyre në dhënien e asistencës për operatorët postarë të vendeve jo anëtare të BE-së, duke vënë theksin tek rëndësia e hartimit të strategjive afatgjata me qëllim përfitmin maksimal nga asistencat dhe projektet që BE financon nëpërmjet instrumenteve IPA.

Gjatë fjalës së mbajtur, z. Lazimi përgëzoi iniciativën dhe vlerësoi maksimalisht këtë platformë rajonale si instrument sinergjie për të gjitha postat e rajonit, për të ofruar paketa shërbimesh edhe për aktorë globalë në fushën e tregtisë online si E-bay, Amazon, Alibaba, etj. Gjithashtu, ai theksoi angazhimin e Postës Shqiptare në hartimin e projekteve rajonale të suksesshme për të përthithur fondet e BE-së.

Minimize

Tregëtia online, mundësi e shkëlqyer zhvillimi për Postën Shqiptare dhe rajonin

 

Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, z. Majlind Lazimi takon homologun e tij maqedonas, z. Faadis Rexhepi

Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, z. Majlind Lazimi priti në një takim pune Drejtorin e Përgjithshëm të Postës së Maqedonisë, z. Faadis Rexhepi. Gjatë takimit, dy homologët u njohën me organizimin dhe aktivitetin e secilës prej Postave, si edhe shkëmbyen ide të ndryshme bashkëpunimi në fushën e shërbimeve postare e bankare, teknologjisë së informacionit, tregëtisë online, postës hibride, filatelisë etj.

Kryefjala e këtij takimi ishte tregëtia online, e cila shihet nga të dyja palët si një mundësi shumë e mirë zhvillimi duke qenë se tregu rajonal përbën një potencial të madh për zhvillimin e këtij tregu. Duke qenë se Posta Shqiptare e ka ndërmarrë tashmë hapin e para drejt kësaj platforme nëpërmjet një marrëveshjeje me Postën Turke, interesimi i palëve të rajonit për ta çuar më tej është mjaft i madh. Në këtë kuadër, të dyja palët ranë dakort në parim për krijimin e grupeve konkrete të punës, të cilat do të punojnë drejt këtij projekti.

Dy homologët diskutuan edhe për mënyrën se si mund ti shfrytëzojnë më mirë burimet e njëri-tjetrit, duke përfshirë burimet njerëzore, investimet dhe fuqinë prodhuese të secilit për të rritur efiçencën dhe ulur kostot përkatëse të shërbimeve. Gjithashtu, me interes gjatë këtij takimi u pa edhe promovimi i turizmit rajonal nëpërmjet filatelisë dhe shfrytëzimit të pullave te përbashkëta.

Në fund, Drejtori i Postës Shqiptare z. Majlind Lazimi, e ftoi Postën e Maqedonisë të bëhet pjesë e Balkanfilës 2016, aktivitet Ballkanik që do të organizohet me mbështetje të Postës Shqiptare dhe që do të jetë aktiviteti i parë më i madh i organizuar deri më sot nga Posta Shqiptare.

Minimize

Shega Trans sh.a. dhuron 25 motocikleta per Posten Shqiptare


         

Shega Trans sh.a. dhuron 25 motocikleta per Posten Shqiptare

Postes Shqiptare ju shtuan 25 motocikleta qe do te perdoren nga sherbimi postar dhe sidomos nga sherbimi ekspres.

Kjo, fale Shoqerise Shega Trans, e cila i dhuroi, duke dhene keshtu një kontribut te jashtezakonshem per permiresimin e sherbimit postar, por edhe te kushteve te punes per postieret tane ne Posten Shqiptare.

Duke falenderuar miqte tane te Shega Trans, urojme qe ky dhurim ti sherbeje me se miri punes dhe publikut.

Minimize

Posta Shqiptare marrëveshje të re me ZRPP

Dokumentacioni dorëzohet direkt në destinacionin e aplikantit në të gjithë Shqipërinë

Posta Shqiptare nënshkroi një marrëveshje të re me Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. Marrëveshja u nënshkrua në zyrat e ZRPP nga Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi dhe nga Drejtuesi i ZRPP, Ilirjan Muho.

Falë kësaj marrëveshjeje, nga data 14 Korrik 2015, të gjithë qytetarët që aplikojnë për dokumentacione të ndryshme pranë ZRPP, pasi të kryejnë pagesën pranë zyrave postare, do të kenë mundësi që të marrin dokumenacionin e tyre në adresën që disponojnë, pasi do të jetë po Posta Shqiptare që do t’ua dorëzojë në destinacion.

Ky shërbim ofrohet tashmë që prej vitit 2007, ndërkohë që risia e kësaj marrëveshjeje të re është se, qytetarët do të mund të shmangin radhët nëpër sportele për të tërhequr dokumentacionin e tyre, ndërsa ky i fundit u vjen në shtëpi nëpërmjet Postës.

Gjithashtu, një tjetër risi e kësaj marrëveshjeje do të jetë edhe ofrimi i ketij shërbimi në 35 Zyrat Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, pasi aktualisht ky shërbim ofrohej vetëm në 7 Zyra Vendore.

Nënshkrimi i kësaj marrëveshje do t’i vijë në ndihmë qytetarëve duke eleminuar në maksimum pritjet dhe radhët e gjata pranë sporteleve, duke u kursyer atyre kohën dhe kostot financiare të transportit, si dhe do të përmirësojë cilësine e shërbimit të Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme ndaj qytetarëve. 


Minimize

Posta Shqiptare merr autorizimin nga AKEP

   

Do të ketë ekskluzivitetin e shërbimit universal postar në 5 vitet e ardhshme

Posta Shqiptare mori  autorizimin e shërbimit universal postar nga AKEP. Posta do të ketë ekskluzivitetin e shërbimit universal postar në 5 vitet e ardhshme.

Ceremonia zyrtare e dorëzimit të Autorizimit Individual për Ofrimin e Shërbimit Universal Postar u zhvillua në ambientet e AKEP.

Ky autorizim lëshohet nga AKEP në zbatim të Nenit 64, pika 3, të Ligjit 46/2015, “Për Shërbimin Universal Postar në RSH”, sipas të cilit, Posta Shqiptare do të ketë të drejtën ekskluzive për një periudhë 5-vjeçare në ofrimin e shërbimit universal postar për qytetarët. Autorizimi aplikon kritere dhe kërkon standarde më rigoroze për shërbimin postar ndaj klientëve.

Autorizimi iu dorëzua drejtorit të Përgjithshëm të Postës Shqiptare, z. Majlind Lazimi, nga z.Piro Xhixho, kryetar i Këshillit Drejtues të AKEP, në praninë e përfaqësuesve të Postës dhe AKEP-it.

Z. Lazimi u shpreh se ky autorizim e vendos Postën Shqiptare përpara një përgjegjësie akoma edhe më të madhe në ofrimin e shërbimeve postare kundrejt qytetarëve shqiptarë, duke u motivuar për një shërbim më cilësor.

Nga ana e tij, z. Xhixho tha se institucioni që ai drejton mbetet i gatshëm për bashkëpunime të tjera edhe në vazhdim, duke e cilësuar Postën Shqiptare si një kompani të rëndësishme publike.

Gjatë takimit, palët diskutuan edhe mbi situatën e tregut postar, çështjet që lidhen me aspektet rregullatore të shërbimit universal si edhe vizionin e Postës Shqiptare mbi të ardhmen e saj në tregun shqiptar
Minimize

Posta Shiptare në New York, i jepet çmimi ndërkombëtar për "Cilësinë, Ekselencën dhe Prestigjin e Biznesit"

Ditën e djeshme, në New York të SHBA-s u organizua nga BID GROUP ONE, një institucion lider global për vlerësimin e bizneseve, Samiti Ndërkombëtar i Cilësisë me fokus akordimin e çmimeve ndërkombëtare për kompanitë më të suksesshme nga e gjithë bota në fushën e cilësisë dhe ekselencës në praktikat e biznesit.

Në këtë Samit Biznesi ishin përzgjedhur rreth 80 kompani të sektorëve të ndryshëm të industrisë dhe ekonomisë nga 60 vende të botës, të cilat u vlerësuan me çmime sipas kategorive përkatëse.

Posta Shqiptare, e përfaqësuar nga Drejtori i Përgjithshëm, z. Majlind Lazimi, ishte ndër 10 kompanitë kryesore të cilat garonin në kategorinë superiore “Diamond”.

Gjatë fjalës përshëndetëse në ceremoninë Gala për ndarjen e çmimeve, z.Lazimi shprehu kënaqësinë dhe mirënjohjen për vlerësimin maksimal që i është bërë performancës së Postës Shqiptare si një kompani lider në shërbimet e saj postare dhe financiare.

“Ky çmim” - shtoi Z.Lazimi, “do të jetë një motivim akoma më i madh për gjithë stafin manaxhues të Postës Shqiptare për të përmirësuar më tej cilësinë e shërbimeve ndaj klientëve dhe zgjerimin e gamës së tyre përmes nisjes së projekteve të reja në fushën e teknokogjisë dhe inovacionit”.

Minimize

Drejtori i Postes Shqiptare z. Majlind Lazimi u takua me Drejtorin e Postes greke z. Kostis Melachroinos

Drejtori i Postes Shqiptare z. Majlind Lazimi zhvilloi sot nje vizite pune ne seline qendrore te Postes Greke ne Athine ku u takua me Drejtorin e Pergjithshem te Postes greke z. Kostis Melachroinos.

Qellimi i vizites ishte thellimi i marredhenieve dypaleshe me Posten greke si edhe nxitja e bashkepunimit ne fushat me interes te perbashket ne sherbimet postare, financiare dhe filateli.

Gjate takimit palet rane dakort ne parim per firmosjen e nje memorandumi bashkepunimi i cili do te finalizohet se shpejti. Memorandumi do te permbaje pika te rendesishme bashkepunimi per nxitjen e sherbimeve me impakt te rendesishem tek shtetasit shqiptare qe jetojne brenda kufijve shqiptare dhe atyre greke, duke pasur parasysh numrin e larte te emigranteve shqiptare ne Greqi.

 Posta greke u ofrua per te ndihmuar dhe asistuar Posten Shqiptare ne organizimin e Ballkanfiles ne 2016. Ky aktivitet zhvillohet cdo dy vjet ne Ballkan dhe per here te pare do te organizohet ne Shqiperi. Gjithashtu z. Lazimi mori konfirmimin nga Posta greke per asistence ne trajnimin e punonjesve dhe shkembimin e eksperiencave ne sherbimet e ndryshme si ato postare, financiaro-bankare dhe tregetine online.

Minimize

Tashmë transfertat e parave të MoneyGram edhe në Postën Shqiptare


      

Nga sot, 28 Prill 2015, në Postën Shqiptare do të bëhen edhe transfertat e parave me MoneyGram.

Drejtori i Përgjithshëm i Postës, z. Majlind Lazimi firmosi sot marrëveshjen për ofrimin e këtij shërbimi në prani të Zv. Presidentit Ekzekutiv të MoneyGram Global, z. Alex Hoffman dhe Drejtorit të Përgjithshëm të AK-Invest z. Ilir Adili. Ky i fundit është përfaqësuesi zyrtar i MoneyGram në Shqipëri.

Shërbimi i transfertave të parave do të ofrohet fillimisht në 20 zyra postare dhe ne vazhdim do të arrijë në 80 zyra postare në rrethe të ndryshme të vendit. Ky shërbim i ri do të jetë një vlerë e shtuar për klientët e Postës Shqiptare, të cilët përveç  shërbimeve të shumta që kryejnë në Postë, do të mund të kryejnë edhe transfertat e parave me MoneyGram.

“Ky është një moment transformimi për Postën Shqiptare, ku besimi i partnerëve dhe klientëve tanë po rritet gjithnjë e më shumë dhe këtë e vërteton edhe kjo marrëveshje e sotme” – u shpreh z. Lazimi.

Ndërsa z. Hoffman tha se me rrjetin e zgjeruar të zyrave postare, klientëve u jepen më shumë mundësi zgjedhjeje per të kryer transfertat e tyre të parave.

Ky është një tjetër hap me rëndësi i Postës Shqiptare drejt vizionit për t’u kthyer në një one-stop shop per qytetarët shqiptarë. 

Minimize

Miratohet projektligji që liberalizon shërbimin postar

Majlind Lazimi: Ligji i ri, sigurim postar universal

Komisioni për Ekonominë dhe Financat miratoi projektligjin “Për shërbimet postare në Republikën e Shqipërisë”. I pranishëm në seancë, ka qenë edhe kreu i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi.

Drejtori i Postës Shqiptare, z. Majlind Lazimi tha se ky ligj është pjesë e planit kombëtar të integrimit çka do të bëjë që qytetarët shqiptarë, pavarësisht vendit ku jetojnë, të përfitojnë të gjithë me të njëjtën tarifë një sërë shërbimesh.

“Duke siguruar një minimum shërbimesh me një cilësi të specifikuar të cilat do duhen të ofrohen në gjithë territorin e Shqipërisë me çmime të njëjta për përfitimet e gjithë përdoruesve pavarësisht vendndodhjes së tyre gjeografike pavarësisht nëse këto qytetarë ose këto përdorues janë në zona urbane nëpër qytete apo në zona rurale apo në fshatra të ndryshme. Edhe në ligjin e ri janë parashikuar dispozita të veçanta në lidhje me emetimin e pullave postare shqiptare e drejta e emetimit të pullës postare, pra pullës postare shqiptare i lihet edhe me këtë projektligj Postës Shqiptare”, u shpreh Lazimi.

I njëjti projektligj u miratua me konsensus edhe te Komisioni për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut dhe te Komisioni për Integrimin Europian.

Minimize

Drejtori i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi hedh projekt-idenë e PostBankës në Konferencën e Gjenevës

Konferenca në vijim të projekteve për dixhitalizimin e shërbimeve të Postës Shqiptare

Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, z. Majlind Lazimi mori pjesë në Konferencën e Unionit Postar Universal (UPU), me teme " Strategjia Botërore e UPU 2015" zhvilluar më 13-14 Prill 201, në Gjeneve, Zvicër. Pjesmarrës në këtë konferencë ishin drejtues të lartë të institucioneve postare nga vende të ndryshme të botës, si dhe aktorë të tjerë të tregut postar ndërkombëtar.

Çështjet kryesore të cilat u diskutuan nga pjesëmarrësit në konferencë, lidhen me sfidat që përballet dhe mundësitë që ofron sektori postar, identifikimi i klientëve dhe tregjeve potenciale, si dhe cilat modele biznesi duhet të implementohen për t’iu përshtatur sa më mirë kërkesës së tregut dhe zhvillimit ekonomik dhe financiar botëror.

Në këtë konferencë u diskutuan një serë çështjesh si: risitë dhe invovacioni në shërbimet postare dhe financiare, sfidat e tregtisë elektronike ( e-commerce), krijimi i lehtësirave në tregëti dhe zhvillimi i sektorit të bizneseve të vogla dhe të mesme (SME) nëpërmjet rrjetit postar, përfshirja financiare dhe shërbimet financiare nëpërmjet postës, si dhe roli i shtetit në zhvillimin e mëtejshëm të këtij sektori. Për më tepër, u vlerësua kontributi i sektorit postar në ekonominë lokale, rajonale dhe ndërkombëtare në tre dimensione, në atë ekonomik, social dhe ambjental.

Këtë konference e përshëndeti edhe Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare Z. Lazimi, i cili gjatë fjalës së tij theksoi rëndësinë e kësaj konference në plan ndërkombëtar, ku secili aktor ka dhe jep kontributin e tij.

Z. Lazimi theksoi se pjesëmarrja në këtë konferencë është në vijim të nismave dhe projekteve të ndërmarra nga Posta Shqiptare mbi dixhitalizimin e shërbimeve postare dhe financiare, zhvillimin e një platforme të re gjithëpërfshirëse për mbështetjen e zhvillimit të tregtisë elektronike (e-commerce), projekti i pagesave nëpërmjet telefonit (mobile paymemts platform & e-wallet) si një instrument i rëndësishëm në përfshirjen financiare të të gjithë qytetarëve, etj. Gjithashtu, me të pranishmit u nda projekt ideja e krijimit në një plan afat-mesëm të PostBank, e cila do të kishte një impakt të rëndësishëm për sektorin financiar bankar në vend.

Opinionet mbi zhvillimet e fundit të tregut postar vendas dhe ndërkombëtar, z. Lazimi i ndau edhe në takimet bilaterale të zhvilluara gjatë kësaj konference me Drejtorin e Përgjithshëm të UPU-se, z. Bishar A. Hussein si me dhe drejtues të lartë të postave homologe, si Drejtorin e Përgjithshëm të Postës Turke, Presidentin e Postës së Brazilit, Sekretarin e Përgjithshëm të PostEurop, Presidentin dhe CEO të Postës Kanadeze, Drejtorin e Përgjithshëm të Byros të Postës Shtetërore të Kinës, etj.

Gjithashtu, në këto takime u shpreh interes i përbashkët për bashkëpunime në projekte dhe fusha të ndryshme të sektorit postar në të ardhmen.

Minimize

Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi

                                                                                                                                                     

Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi

Të nderuar miq,

Në cilësinë e Drejtorit të  Përgjithshëm të Postës Shqiptare, vlerësoj si prioritare rritjen e performancës së shërbimit për qytetarët në çdo skaj të vendit. Objektiv madhor për ne do të mbetet performanca ekonomiko-financiare e shoqërisë. Posta Shqiptare tashmë duhet të ketë ambicien për tu kthyer në një institucion lider në treg duke ofruar një gamë më të madhe shërbimesh postare, financiare, bankare, etj.  Për ta realizuar këtë, nevojitet dedikim i plotë dhe përgjegjshmëri nga i gjithë stafi i shoqërisë, në mënyrë që  Posta Shqiptare të jetë një histori suksesi në menaxhimin e kompanive publike. Posta Shqiptare do të jetë gjithnjë e gatshme që sfidat ti kthej në mundësi zhvillimi për këtë sektor shërbimesh kaq të rëndësishëm për vendin.

Z. Majlind Lazimi  u lind në 6 maj të vitit 1984. Në  qershor të vitit  2008 ai është  diplomuar me titullin  Master Shkencor (Msc) në Banking dhe Finance, Fakulteti i Biznesit dhe Ekonomikut, Departamenti i Bankë- Financë, Universiteti i Mesdheut Lindor, Qipro. Në gusht të vitit 2008  është pajisur me diplomën  Profesionale mbi : “Vlerësimin e Investimeve dhe Menaxhimin e Riskut” dhënë nga “John Deutch Institute”, “Queen`s University – Ontario, Kanada. Në vitin 2007  ka marrë diplomën e nivelit Bachelor (B.A), në Financë-Bankë, Departamenti i Bankë – Financë, Fakultetit i Biznesit dhe Ekonomikut, Universiteti i Mesdheut Lindor, Qipro. Diplomuar me titullin “ Top Student Award” me rezultate të shkëlqyera CGPA 4.00. Nga viti  2007 deri në  qershor 2008  ka punuar si  Asistent Pedagog ne Departamentin e Bankë – Financë, Fakulteti i  Biznesit dhe Ekonomikut, Universiteti i Mesdheut Lindor (EMU), Qipro. Z. Lazimi gjithashtu është i paisur me certifikate profesionale nga Instituti Kanadez i Bankierëve.

Në periudhën shtator 2009 – shtator  2010 ka ushtruar funksionin e  Këshilltarit të  i Zv.Kryeministrit dhe Ministrit të Punëve të  Jashtme.

Nga shtator i i 2010 – Janar  2011 ka ushtruar  funksionin e  Këshilltarit të Zv.Kryeministrit dhe Ministrit të METE. Gjatë periudhës  janar 2011 – janar 2013 ka mbajtur pozicionin e Shefit  të Kabinetit ne Ministrinë e Ekononomisë, Tregtisë dhe Energjetikës. Nga muaji  janar 2013 - vazhdim – Shef i Kabinetit & Sekretar për  Çështjet Ekonomike, LSI. Në tetor të vitit 2013, z. Lazimi u emërua zv/ Ministër i Integrimit Evropian.  Ai ka kryer një sërë trajnimesh  dhe kualifikimesh si dhe ka marrë pjesë në dhjetëra takime bilaterale e konferenca të rëndësishme ndërkombëtare. 

Minimize

Posta Shqiptare bashkëpunim të ngushtë me Post Europ

 

Posta Shqiptare bashkëpunim të ngushtë me Post Europ

Në datat 23-25 shtator në San Marino zhvillohet Asambleja e 21-të Plenare e PostEurop,  aktivitet në të cilin Posta Shqiptare përfaqësohet nga Drejtori i Përgjithshëm i saj, z. Majlind Lazimi. Në këtë takim të rëndësishëm, përfaqësohen 53 shtete anëtare të PostEurop, përmes të gjithë administratave postare të Europës.

Në kuadër të Asamblesë Plenare, Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, z.Lazimi zhvilloi takime bilaterale me drejtues të lartë të PostEurop, përfshirë z.Jean-Paul Forceville - President i PostEurop, z. Pascal Clivaz - Zv. Drejtor i U.P.U (Union i Përbotshëm Postar) si dhe me disa homologë të postave evropiane, ku prezantoi sfidat, ambiciet dhe projektet e Postës Shqiptare në të ardhmen e afërt.

Në diskutimet e Asamblesë dhe në takimet bilaterale, z. Lazimi vuri theksin tek intensifikimi i bashkëpunimit ndërmjet administratave postare ndërkombëtare me fokus modernizimin e sektorit të shërbimit postar në koherencë me zhvillimet dhe risitë teknologjike në mënyrë që postat të adaptohen me realitetin e ri të konkurencës dhe dinamikave globalizuese në këtë sektor.

Përveç punimeve të Asamblesë Plenare të PostEurop, Drejtor i Përgjithshëm i Postës Shqiptare z. Lazimi, u bë pjesë e Forumit të Biznesit me temë 'Inovacioni i së nesërmes dhe oportunitetet e reja të biznesit për postën'.

Minimize

Zhvillohet Forumi i Ditës së Unionit të Përbotshëm Postar

Majlind Lazimi: Modernizimi i Postës Shqiptare mbetet një nga sfidat kryesore.


Posta Shqiptare me rastin e 9 Tetorit, Dita e Unionit të Përbotshëm Postar, zhvilloi forumin me tematikë “Posta Shqiptare, Sfidat dhe Perspektiva Evropiane”. Në këtë forum merrnin pjesë përfaqësues të institucioneve shtetërore, bizneseve lokale dhe shoqatave të ndryshme. Në fjalën e tij gjatë forumit, Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, Z. Majlind Lazimi, ka rreshtuar ambiciet dhe sfidat e Postës Shqiptare në të ardhmen, në dy dimensione kryesore. “E para ka të bëjë me aspektin e performancës ndaj qytetarëve, dhe këtu kërkohet një partneritet akoma më i ngushtë mes Postës Shqiptare, institucioneve apo korporatave publike, sikurse qytetarëve të thjeshtë, sepse normalisht në fokus të shërbimit postar në të gjithë botën është afërsia me klientin edhe në skajin më fundor. Sipas Lazimit, një aspekt i dytë ka të bëjë me faktin se “Duhet të kuptojmë që ne nuk jetojmë në një ishull të izuluar. Postat kudo në rajon dhe në botë po shikojnë mundësisë se si të diversifikojnë portofolin e tyre të shërbimeve, duke pasur parasysh që me globalizimin, dixhitalizmin e teknologjisë, me risitë teknologjike, kuptohet që mënyra e komunikimit tradicional përmes postës, përmes shërbimit postar tradicional, sa vjen dhe ka një rëndësi më të vogël kur bëhet fjalë për të ardhurat financiare. Në këtë këndvështrim, z. Lazimi theksoi se edhe Posta Shqiptare duhet të ripozicionohet dhe do t’i duhet të rifokusohet pikërisht mbi bazën e këtyre trendeve botërore. “Aktualisht Posta Shqiptare ofron rreth 90 shërbime, gjë që unë besoj se edhe opinioni publik jo në tërësinë e tij është i njohur. Posta Shqiptare ndër vite ka arritur të diversifikojë portofolin e shërbimeve. Sot që po flasim 50% e të ardhurave vijnë nga shërbimi postar dhe mbi 50% vijnë nga shërbimi financiar dhe bankar, që ka të bëjë me shumë shërbime të tjera që ofrohen për qytetarët, duke filluar me arkëtimet, apo shërbime të ndryshme. Përpos shërbimit postar, një rol të rëndësishëm merr edhe shërbimi financiar bankar”, ka përfunduar në fjalën e tij, z. Lazimi. Dita Botërore e Postave festohet çdo 9 tetor, pikërisht na datën e krijimit të Unionit të Përbotshëm Postar (UPU) në 1874 në kryeqytetin zviceran, Bern. Kjo ditë është deklaruar si Dita Botërore e Postave nga Kongresi i UPU-së, mbajtur në Tokio të Japonisë në 1969.
Minimize

Posta Shqiptare fiton vendin e dytë në garën ballkanike të postierëve

   

Një ekip i postierëve të Postës së Shqipërisë ka marrë pjesë në garën e 43-të ballkanike “Ecja e shpejtë” që është mbajtur në Turqi me datën 10 tetor 2014.

Në këtë garë, Delegacioni i Postës Shqiptare, ka fituar çmimin e dytë. Kjo është një garë sportive që organizohet çdo vit mes kompanive publike postare të shteteve të Ballkanit.

Kjo ngjarje sportive ka për qëllim rritjen e bashkëpunimit dhe miqësisë mes kompanive postare të rajonit. Në këtë garë, udhëheqës të kompanive postare kanë biseduar për sfidat me të cilat përballet shërbimi postar në shtetet e Ballkanit, në kohën e zhvillimit të hovshëm teknologjik të komunikimit.

Delegacioni i Postës Shqiptare, i përfaqësuar nga Zëvëndës Drejtori Entel Agolli zhvilloi takime me homologët dhe zyrtarë të tjerë të ndërmarrjeve postare të shteteve të rajonit.

Në garën “Ecja e shpejtë” kanë marrë pjesë shtatë shtete: Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Bosnja dhe Hercegovina, Bullgaria, Rumania dhe Turqia si mikpritëse dhe organizatore e garës.

Ekipi nga Turqia ka fituar vendin e parë, ndërkaq ekipi nga Posta e Kosovës vendin e tretë.

Minimize

Ministria e Mbrojtjes, marrëveshje me Postën Shqiptare në shërbim të Forcave të Armatosura dhe ish ushtarakëve

   

Ministria e Mbrojtjes dhe Posta Shqiptare kanë nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi, e cila rrit transparencën dhe ofron shërbim të shpejtë e cilësor ndaj qytetarëve. Marrëveshja u nënshkrua nga ministrja e Mbrojtjes, znj. Mimi Kodheli dhe drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, z. Majlind Lazimi. Nëpërmjet kësaj marrëveshjeje do t’i ofrohet ndihmë një kategorie të rëndësisë së lartë, siç janë Forcat e Armatosura apo të gjithë atyre që shërbejnë në sistemin ushtarak, por edhe familjarëve të tyre. Gjithashtu ofrimi i shërbimit përmes Postës Shqiptare shmang korrupsionin, shkurton procedurat burokratike, duke shkurtuar dhe kohën e marrjes së këtij shërbimi.

Për ministren e Mbrojtjes, znj. Mimi Kodheli kjo marrëveshje duhet të ishte ofruar shumë kohë më parë, por për fat të keq ka munguar. Marrëveshja do t’i shërbejë si ushtarakëve që aderojnë në FA, ashtu edhe atyre që janë larguar nga FA. Ajo duhet të shtrihet në të gjithë vendin, dhe do të rrisë cilësinë e shërbimeve. Me nënshkrimin e kësaj marrëveshje burokracitë eliminohen, eliminohet korrupsioni dhe mundimi i njerëzve që duhet të vinin këtu, kostot e tyre dhe kostot tona, të gjitha bashkë, është shprehur znj. Kodheli.

Ndërsa drejtori i Përgjithshëm Postës Shqiptare, z. Lazimi u shpreh se “për Postën Shqiptare është kënaqësi të kemi partneritet me institucionet publike, siç është edhe Ministria e Mbrojtjes, dhe besoj që kjo do të jetë një histori suksesi për Postën Shqiptare, e cila ka qenë dhe do të jetë gjithmonë pranë dhe në shërbim të qytetarëve, në këtë rast edhe të ushtarakëve.”

Ky shërbim do të ofrohet tashmë në 35 qytete të vendit, në 50 zyra postare. Në këtë mënyrë, Posta Shqiptare u kursen kohën qytetarëve dhe ish-ushtarakëve, njëkohësisht u ofron atyre një shërbim shumë ekonomik, duke aplikuar një tarifë unike prej 150 lekësh për të gjithë procedurën e veprimeve.

 

Minimize

Drejtori i Postës Shqiptare, bashkëbisedim me studentet e Universitetit Luarasi

Ad

Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, z. Majlind Lazimi ka zhviluar një bashkëbisedimim me studentët e Universitetit Luarasi lidhur me menazhimin e kompanive publike si sfidë e së ardhmes, ku Posta Shqiptare sipas Lazimit, është një shembull i mirë.

Drejtori i Postës Shqiptare, gjatë fjalës së tij me studentët e Universitetit Luarasi, theksoi se, me shërbimet e saj Posta Shqiptare do të synojë të jetë sa më pranë qytetarëve. Lazimi tha se Posta Shqiptare është e  vendosur në arritjen e objektivave të saj për tu kthyer në një kompani multidimensionale  drejt shtimit të sa më shumë shërbimeve, por edhe shtrirjen e këtyre shërbimeve në çdo cep të vendit me qëllimin për të qenë sa më pranë klientëve, edhe atyre në zonat më të thella.

Z. Lazimi, gjatë bashkëbisedimit, iu është përgjigjur dhe pyetjejeve  të shumta të studentëve të Universitetit Luarasi, të cilët si ekonomistë të ardhshëm, dëshironin të dinin më shumë mbi veprimtarinë e këtij institucioni, kryesisht mbi objektivat për vitin e ardhshëm.

 “Për një kompani multidimensionale si Posta Shqiptare është shumë e rëndësishme zhvillimi në  përshtatje me nevojat e tregut, çka do të thotë përmbushja e nevojave në rritje të klientëve tanë duke u krijuar atyre kushte dhe komoditetin që bota e globalizuar dikton”- përfundoi fjalën e tij drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare.


Minimize

Firmoset marrëveshja e bashkëpunimit ndërmjet Postës Shqiptare dhe Postës së Kosovës

   

Posta Shqiptare dhe Posta e Kosovës kanë firmosur një marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet palëve në fushat me interes të ndërsjellë për çështjet lidhur me krijimin e disa shërbimeve të reja të përbashkëta, bashkëpunim dhe këmbim përvojash në realizimin e shërbimeve ekzistuese, me qëllim përmirësimin e shërbimeve të ofruara.

Marrëveshja u nënshkrua nga Drjetori i Përgjithëm i Postës Shiptare z. Majlind Lazimi dhe homologu i tij, z. Sejdi Hoxha. Ky bashkëpunim forcon lidhjet ndërmjet postave të rajonit, për të ofruar për qytetarët e dy vendeve shërbime cilësore sipas standarteve botërore, për të qenë konkurrues në tregun e shërbimeve postare, financiare si dhe të gjithë aktivitetin e dy administratave postare.

Për Drejtorin e Postës Shqiptare kjo është një marrëveshje e rëndësishme e cila e thellon akoma dhe më tepër bashkënimin rajonal ndërmjet dy vendeve. “Ne sapo nënshkruam një marrëveshje e cila do t’i hapë dritën jeshile një bashkëpunimi akoma më intensive në të ardhmen mes Postës Shqiptare dhe Postës së Kosovës. Është një marrëveshje e tipit kuadër e cila në një farë mënyre vendos piketat e bashkëpunimit në ato fusha në të cilat ka interest të përbashkët për shkëmbim eksperiencash”, është shprehur z. Lazimi.

Ndërsa drejtori i Përgjithsëm i Postës së Kosovës u shpreh i kënaqur që kjo marrëveshje u arrit, dhe pohoi që është hapur një kapitull i ri bashkëpunimi me Postën Shqiptare, duke marrë parasysh faktin që Posta Shqiptare është një ndër vendet e para në rajon, e cila ka ecur në drejtim pozitiv drejt lançimit të produkteve dhe shërbimeve të reja. ‘Sot është një ditë e rëndësishme për të dyja administratat postare, duke marrë parasysh që edhe në të kaluarën kemi pasur një bashkëpunim jashtëzakonisht të mirë me Postën Shqiptare. E vlerësoj shumë punën që ka bërë posta Shqiptare, dhe padyshim që është një prej administratave të para të vendeve të rajonit e cila ka ecur në drejtim pozitiv në krijimin e shërbimeve të reja, konform të gjitha standarteve ndërkombëtare”, tha gjatë fjalës së tij z. Hoxha.

Kjo marrëveshje bashkëpunimi, e cila është në interes të përbashkët për të dyja institucionet, por mbi të gjitha është në interes të përbashkët të të gjithë qytetarëve shqiptare dhe atyre të Kosovës, do të krijoj mjaft lehtësi për qytetarët, në mënyrë që këto shërbime të jenë sa më pranë tyre. “Do të bashkëpunojmë edhe në fushën e arkëtimeve që qytetarët shqiptare të mund të bëjnë përmes Postës së Kosovës në emër të Postës Shqiptare, apo anasjelltas, qytetarët e Kosovës mund të bëjnë në Shqipëri arkëtime të ndryshme shërbimesh në llogari të Postës së Kosovës. Kjo besoj është një lehtësi e madhe për qytetarët e të dy vendeve. Nga ana tjetër unë besoj që kemi sinergjinë e duhur për të arritur marrëveshje për të konkretizuar hapa të mëtejshme të këtij bashkëpunimi për sa i përket transfertave bankaro-financiare që mund të bëhen si nga Posta Shqiptare, ashtu edhe nga Posta e Kosovës në vendet respektive”, bëri me dije Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare.

Dy homologët shprehën gatishmërinë që në të ardhmën të ketë edhe projekte të përbashkëta, qoftë në fushën e teknologjisë së informacionit, fushën e marketingut, ashtu edhe në fusha të tjera.

 

Minimize

Emetohet Pulla Postare në nder të Emirit të Kuvajtit

     

Lazimi: Emetimi i pullës, mirënjohje e thellë për Emirin nga populli dhe shteti Shqiptar

Posta Shqiptare emetoi emisionin e limituar me tematikë “Emiri i shtetit të Kuvajtit, marrëdhëniet Shqipëri-Kuvajt”. Ambasada e Kuvajtit në Tiranë organizoi një aktivitet për emëtimin e pullës postare të veçantë në nder të Lartësisë së tij, Sheikh Sbaha Al-Ahmed Al Jaber Al Sabah, Emirit të Kuvajtit. Në ceremoninë ku ishin të ftuar personalitete, si Kryeparlamentari Ilir Meta, Ministri i Transportit, Edmond Haxhinasto, Kreu i Dhomës së Tregtisë Nikolin Jaka, deputetë të Kuvendit të Shqipërisë, u prezantua pulla e re postare. Në ceremoninë e zhvilluar me rastin e emetimit të Pullës Postare për nder të Emirit të Shtetit të Kuvajtit Madhërisë së Tij, Sheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi, ka deklaruar se ky është një gjest mirënjohje nga shteti dhe populli shqiptar për të gjithë atë kontribut që Emiri i Shtetit të Kuvajtit ka dhënë për shqiptarët kudo ku ndodhen. “Ka ardhur momenti që, sidomos edhe pas çmimit të rëndësishëm që edhe vetë Shkëlqesia e Tij, Emiri i Kuvajtit mori nga Kombet e Bashkuara, ky është rasti më i mirë për të shprehur mirënjohjen tonë, të popullit shqiptar, të shtetit shqiptar, të qeverisë shqiptare. Dhe në këtë këndvështrim besoj që Posta Shqiptare ka shprehur vullnetin e duhur përmes gjestit që ka bërë, përmes emetimit të kësaj pulle për të vlerësuar punën e tij”, ka thënë ndër të tjera drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi.

Në fjalën përshëndetëse, Kryetari i Kuvendit Ilir Meta u shpreh se emetimi i pullave shqiptare me temë, “Emiri i Shtetit të Kuvajtit, marrëdhëniet Shqipëri-Kuvajt”, është i pari emision pullash në Shqipëri për nder të një personaliteti botëror në detyrë që bëhet për të vlerësuar kontributet e jashtëzakonshme të Madhërisë së Tij, Emirit të Kuvajti Sheikh Sabah Al Ahmad Al Jaber Al Sabah në botë dhe në veçanti për të shprehur mirënjohjen për rolin e tij të veçantën në forcimin e marrëdhënieve midis Shqipërisë dhe Kuvajtit, një miqësi tashmë e konsoliduar midis dy popujve tanë.

Ilir Meta deklaroi se ky vendim reflekton vlerësimin për rolin domethënës dhe fisnik ndërkombëtar të Emirit të Kuvajtit përmes veprave të tij humanitare dhe bamirëse, ndihmesës dhe kontributeve ndaj kombeve dhe popujve që vuajnë nga luftërat dhe katastrofat kombëtare.

Kryetari i Kuvendit theksoi se emetimi i kësaj serie pullash të veçanta, jo vetëm që nderon bujarinë, urtësinë, dhe arritjet e jashtëzakonshme të Madhërisë së Tij, Emirit të Kuvajtit, por simbolizon gjithashtu miqësinë e sinqertë që ekziston midis dy popujve tanë e cila do të forcohet edhe më tej përmes konkretizimit të projekteve dypalëshe dhe investimeve kuvajtiane në Shqipëri në të ardhmen.

Pulla e re postare përbëhet nga 1 seri me 2 pamje. Ajo ka vlerë 100 lekë dhe përmasa 44×34 mm. Data e emëtimit është 11/11/2014. Autori i saj është Gentjan Gjikopulli dhe nga njëra anë e saj është Emiri i Shtetit të Kuvajtit, ndërsa në anën e pasme të pullës shkruhet miqësia Shqipëri-Kuvajt.

Minimize

Posta Shqiptare dhe Ambasada Italiane firmosin marrëveshjen e bashkëpunimit

  

Në kuadrin e bashkëpunimit ndërmjet Postës Shqiptare dhe Ambasadës së Italisë në Shqipëri, Drejtor i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi, ka nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me ambasadorin italian Massimo Gaiani. Posta Shqiptare vlerëson bashkëpunimin shumë të mirë me Ambasadën e Italisë në Shqipëri gjatë kësaj periudhe, dhe rikonfirmon këtë bashkëpunim edhe për vitin 2015, duke rinovuar këtë marrëveshje mbi kryerjen e shërbimit të legalizimit të dokumentave të shtetasve dhe studentëve shqiptar në Ambasadën Italiane dhe dorëzimin e pasaportave me vizë.

Ambasadori italian në Shqipëri, në fjalën e tij falënderoi Postën Shqiptare dhe kreun e saj, z. Lazimi për bashkëpunimin dhe përshëndeti nënshkrimin e marrëveshjes mbi kryerjen e shërbimit të legalizimit të dokumenteve të shtetasve dhe studentëve shqiptar në ambasadën italiane dhe dorëzimin e pasaportave me vizë. “Është një kënaqësi për mua që nënshkruam sot, dhe rinovuam bashkëpunimin mes Postës Shqiptare dhe ambasadës italiane në Tiranë. Bëhet fjalë për nënshkrimin e një marrëveshje, e aftë që të ofrojë një shërbim sa më të mirë dhe cilësor shtetasve shqiptarë, duke bërë të mundur që këto shtetas të mund të përdorin shërbimet që ofrohen në bazë të kësaj marrëveshje, pa u dashur që të vijnë personalisht dhe ti drejtohen ambasadës”, deklaroi ambasadori Gaiani gjatë fjalës së tij.

Majlind Lazimi, drejtor i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, falënderoi ambasadën italiane për bashkëpunimin e deritanishëm me Postën Shqiptare, dhe shprehu vlerësimin e tij për marrëveshjen e nënshkruar. “Marrëveshja e sotme është një vlerë e shtuar për të përmirësuar akoma më tepër shërbimin ndaj qytetarëve shqiptarë, ndaj shtetasve që në një farë mënyre kanë nevojë jetike për të pasur legalizimin e dokumenteve apo legalizimin e pasaportave me vizë për studentët përkatës, për të gjithë procedurat e nevojshme për sa i përket Ambasadës Italiane”, deklaroi Lazimi. Sipas tij, ky bashkëpunim ka qenë shumë i frytshëm dhe Posta Shqiptare ka bërë maksimumin për të përmbushur në mënyrë të përshtatshme detyrimin që lind nga kjo marrëveshje. “Ne jemi të angazhuar që në të ardhmen kjo marrëveshje të bëhet shtysë kryesore për të nënshkruar edhe marrëveshje të tjera që kanë të bëjnë me shërbime të tjera, sepse është në vizionin e Postës Shqiptare për të qenë sa më pranë qytetarëve, të cilët sot te Posta Shqiptare mund të gjejnë një sportel unik, ku mund të bëjnë disa shërbime utilitare”, tha ndër të tjera drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare.

Ambasadori Gaiani falënderoi postën për punën e jashtëzakonshme dhe shërbimet e shkëlqyera që janë duke realizuar dhe duke ofruar, dhe shtoi se “falë këtij bashkëpunimi, iu kemi shërbyer dhe iu kemi ofruar shtetasve një shërbim më cilësor, në dobi të shtetasve, dhe do të vijojmë me këtë bashkëpunim të shkëlqyer”.

Legalizimet, çmimet dhe kriteret

Për realizmin e shërbimeve çdo klient që përdor shërbimin për të dërguar dokumentet e tij pranë Ambasadës së Italisë (për përkthim apo legalizim) duhet të paraqesë detyrimisht një fotokopje të dokumentit të tij të identitetit si dhe të plotësojë një skedë me të dhënat personale. Tarifat për qytetarët, për kryerjen e këtij shërbimi do të jenë: 400 lekë për qytetarët e Tiranës, për shërbimin e pranimit të dokumenteve dhe legalizimin e tyre respektivisht në MPJ dhe ambasadën italiane dhe dorëzimin e tyre përsëri te klientët, dhe 550 lekë për qytetarët e rretheve, për shërbimin e pranimit të dokumenteve dhe legalizimin e tyre respektivisht në MPJ dhe ambasadën italiane si dhe dorëzimin e tyre përsëri te klientët.

Përfitimi dhe akseset për emigrantët shqiptarë në Itali

Realizimi i marrëveshjes mes Postës Shqiptare dhe ambasadës italiane do të konsistojë në kryerjen e plotë të shërbimit postar ekspres të brendshëm dhe shërbimit financiar, në 9 qytete të Shqipërisë si Tirana, Durrësi, Elbasani, Pogradeci, Korça, Lezha, Shkodra, Kukësi dhe Peshkopia për llogari të “Ambasadës së Italisë” në lidhje me pranimin e dokumenteve, arkëtimin e pagesave për taksat konsullore të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ambasadës së Italisë, si dhe shpërndarjen te klientët të pasaportave të shtetasve shqiptarë, të cilët paraqesin kërkesë për vizë pranë Ambasadës së Italisë, si dhe të zarfeve me dokumentet e legalizuara ose të përkthyera pranë Ambasadës së Italisë. Ky bashkëpunim do të fillojë që nga data 1 dhjetor 2014. Për të realizuar këtë shërbimin çdo ditë, Zyra e Vizave e Ambasadës do të presë publikun që do të paraqesë kërkesën për vizë. Për sa më sipër, një punonjës i Postës do të paraqitet pranë Kancelarisë çdo ditë në orën 15 për të tërhequr zarfet të cilët përmbajnë pasaportat. Nëpërmjet sistemit postar, më pas pasaportat do t’i dorëzohen brenda afateve kohore klientit i cili paguan shërbimin në momentin e marrjes. Gjithashtu, nëpërmjet kësaj marrëveshje do të realizohet dhe dorëzimi në Ambasadë dhe ri dorëzimi tek klientët i dokumenteve të pajisura me vulën apostile që duhet t’u paraqiten autoriteteve italiane gjë e cila kërkohet për legalizimin ose përkthimin e dokumenteve. Më pas zarfet e përgatitura nga 9 zyrat e sipërpërmendura, do të dërgohen nëpërmjet shërbimit postar në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Pasi të legalizohen nga Zyra konsullore e MPJ, dokumentet do të dërgohen pranë ambasadës italiane.

Minimize

Posta Shqiptare firmos marrëveshje bashkëpunimi me Postën Turke

                                 

Majlind Lazimi: Kapitull i ri në intensifikimin e marrëdhënieve dypalëshe në sektorin postar

Një delegacion i Postës Shqiptare, i kryesuar nga Drejtori i Përgjithshëm i saj, Majlind Lazimi, po kryen një vizitë pune në Ankara dhe Stamboll, me ftesë të drejtorit të Përgjithshëm të Postës Turke, Osman Tural.

Në fokus të kësaj vizite, e cila do të zgjasë deri më 26 nëntor, është nënshkrimi i dy marrëveshjeve bashkëpunimi midis dy administratave postare. Firmosja e këtyre marrëveshjeve hap në këtë mënyrë një kapitull të ri në intensifikimin e marrëdhënieve dypalëshe në fushat respektive si: modernizimin e shërbimit postar, aplikimin e teknologjisë së informacionit në shërbimet financiare dhe bankare, trajnimin e specialistëve të administratës postare shqiptare nga Posta Turke etj.

Gjatë takimit mes dy homologëve të institucioneve postare, z. Lazimi dhe z. Tural, iu dha rëndësi e veçantë marrëveshjes për platformën E-Commerce (tregtisë së mallrave online), e cila krijon potenciale të reja për qytetarët e vendeve përkatëse. Me aplikimin e kësaj platforme synohet të lehtësohen transaksionet online për shitblerjet e mallrave të ndryshme, ku postat përkatëse angazhohen në aspektin logjistik të shpërndarjes së produkteve.

Gjithashtu, mes tyre u ra dakord të krijohen grupe të përbashkëta pune jo vetëm për zbatimin e këtyre marrëveshjeve por edhe për të iniciuar projekte të reja me interes të përbashkët në sinkron me risitë teknologjike dhe trendet globale postare me objektivin madhor për të krijuar shërbime të reja dhe cilësore për qytetarët.

Minimize

102-vjetori i Postës Shqiptare

   

Majlind Lazimi: Posta Shqiptare, shtyllë e rëndësishme për shtetin shqiptar, përfaqëson   komunikimin

Posta Shqiptare  festoi 102-vjetorin e krijimit të saj. Me këtë rast, në ambientet e Muzeut Kombëtar u organizua një ekspozitë filatelike. Në ekspozitë morën pjesë me koleksionet e tyre koleksionistë shqiptare, koleksionistë nga Italia e Kosova, Posta e Maqedonisë dhe Shoqata e Filatelistëve. Të pranishëm në çeljen e ekspozitës ishin edhe shumë personalitete publike dhe përfaqësues të huaj.  Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, z.Majlind  Lazimi, gjatë fjalës së tij tha se Posta Shqiptare është institucioni i parë që u krijua menjëherë pas themelimit të qeverisë së parë të shtetit shqiptar në 1912, prandaj ajo ka një rëndësi jo vetëm aktuale por edhe historike. “Posta në të gjithë botën është një institucion shtyllë kurrizore e çdo shteti sepse ka të bëjë me komunikimin, me shërbimin ndaj qytetarëve, dhe unë besoj që për ne, ky është motivi kryesor i punës tonë të përditshme”- tha ai.  

Lidhur me filatelinë, Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare tha se ajo nuk ka pasur gjithmonë rëndësinë që meriton, dhe për këtë, në bashkëpunim me shoqatën e filatelistëve, Posta Shqiptare ka në plan të zhvilloje aktivitete të tjera edhe të përmasave ndërkombëtare  apo rajonale siç mendohet të jetë Ballkanfila, në 2016, ku edhe aty, pulla shqiptare do të përfaqësojë përsëri denjësisht kulturën, traditën dhe vlerat që ka populli ynë dhe shteti shqiptar.

“Do bëjmë ç’është e mundur që Posta Shqiptare, sikurse dhe postat simotra në Europë, të arrijë të diversifikojë portofolin e shërbimeve duke u plotësuar në këtë mënyrë në të gjitha dimensionet e shërbimeve që një Postë mund të ofrojë. Kemi tashmë mbi 80 shërbime, por jo të gjithë i njohin ato. Në të ardhmen, duke bashkëpunuar edhe me partnerë të tjerë, siç janë Dhomat e Biznesit apo  institucione të tjera private, synojmë të krijojmë sinergjinë e nevojshme, që së pari të krijojmë mundësinë për të ofruar një shërbim cilësor dhe perëndimor për qytetarët, dhe së dyti, që të njihemi si një kompani e suksesshme publike, gjë që në fakt nuk është e lehtë, sidomos në kontekstin shqiptar”- përfundoi z. Lazimi. 

Minimize

Posta Shqiptare dhe Dogana, Marrëveshje Bashkëpunimi për Pagesat Online

  

Në ambientet e Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave është nënshkruar marrëveshja e bashkëpunimit mes Doganës Shqiptare dhe Postës Shqiptare për “Pagesat Online të Detyrimeve të Akcizës dhe detyrimeve të tjera të pagueshme në Doganë”. Kjo marrëveshje është firmosur nga dy Drejtorët e Përgjithshëm, znj. Elisa Spiropali Drejtore e Përgjithshme e Doganave dhe z. Majlind Lazimi Drejtor i Përgjithshëm i Postës Shqiptare.

Dogana Shqiptare dhe Posta Shqiptare kanë vendosur që të lidhin këtë marrëveshje në fushat si më poshtë:

1. Çdo person fizik, juridik ose dhe persona fizik natyrorë mund të paguajnë pranë Postës detyrimet doganore, të akcizes dhe detyrime të tjera të pagueshme në doganë nëpërmjet shërbimit online e-payment.

2. Për sa më sipër, Posta dhe DPD kanë vendosur të bashkëpunojnë në mënyrë që të bëhen pagesat e detyrueshme të Klienteve nëpërmjet Postës në degët e saj nëpërmjet shërbimit të pagesave online.

Kjo Marrëveshje Bashkëpunimi ka për qëllim:

1. Kryerjen e pagesave elektronike (e- payment) përmes Postës nga klientët e saj, personat juridikë ose Operatorët Ekonomikë, personat fizikë si dhe personat fizikë natyrorë, individët, për qëllim të shlyerjes së detyrimeve doganore, detyrimeve të akcizës si dhe detyrimeve të tjera të pagueshme në doganë sipas legjislacionit në fuqi.

2. Përshpejtimin dhe informatizimin e proçedurave të shkëmbimit elektronik të të dhënave midis Postës (përfshirë degët e saj) dhe Drejtorisë së Përgjithshme të Doganave (përfshirë Degët dhe Zyrat Doganore të saj), lidhur me këto pagesa.

Pas nënshkrimit, Drejtorja e Përgjithshme e Doganave znj. Elisa Spiropali u shpreh e kënaqur për finalizimin e kësaj marrëveshjeje.

“Fjala kyçe e këtij bashkëpunimi, që është vendosur si prioritet edhe nga Qeveria Shqiptare, është modernizimi i sistemit, ofrimi i një shërbimi sa më të mirë, duke rritur transparencën dhe duke ulur burokracinë dhe korrupsionin. Kjo marrëveshje i përmbahet kësaj moto dhe këtij plani aksioni të shpallur nga Qeveria Shqiptare. Ofrimi i pagesave online, apo e-payment, ofrimi i pagesave doganore për detyrimet e akcizës apo detyrimeve të tjera që burojnë nga ligji dhe Kodi Doganor, tashmë edhe përmes Postës Shqiptare, është një shërbim i shtuar. Ne kemi sistemin e-payment me bankat dhe tashmë e ofron këtë shërbim edhe nga Posta Shqiptare. Kjo rrit cilësinë e shërbimit duke shtuar fleksibilitetin, ul koston e biznesit. Në pikat e largëta doganore, ku shërbimi bankar mund të mos jetë i pranishëm, tashmë do të kenë Postën Shqiptare për ta mbuluar këtë shërbim për klientët, për qytetarët dhe bizneset.”

“Kjo marrëveshje hap një rrugë të re bashkëpunimi duke qenë se Dogana Shqiptare ka hyrë në rrugën e Proçedurave të Thjeshtuara me biznesin. Ne pilotuam rastin e parë në një nga Operatorët Ekonomikë pranë mjediseve të tyre, do të proçedojmë në Janar 2015 edhe me e-signature, me firmën elektronike me bizneset. Unë jam e sigurt se në drejtimin e z. Lazimi dhe në frymën e re të Postës Shqiptare do të kemi mundësi për ta zgjeruar këtë bashkëpunim edhe në sfidat e reja që do marrim përsipër”,- deklaroi Drejtorja e Përgjithshme e Doganave znj. Elisa Spiropali.

Ndërkohë që Drejtori i Përgjithshëm i Postët Shqiptare z. Majlind Lazimi u shpreh se kjo marrëveshje e rëndësishme është një vlerë e shtuar për Postën Shqiptare.

“Jam i kënaqur që kemi arritur këtë marrëveshje shumë të rëndësishme me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, që ka të bëjë me pagesat e ndryshme, por tashmë përmes një sistemi online, që ka të bëjë më atë që quhet e-payment. Ne përmes kësaj marrëveshje të re konfirmojmë marrëdhënien shumë të mirë që kemi me Drejtorinë e Përgjithshme të Doganave, nga ana tjetër besojmë që kjo krijon një vlerë të shtuar për Postën Shqiptare, për të bërë pagesa të ndryshme doganore, përfshirë edhe akcizën, gjë që më parë nuk ishte e mundur. Ky sistem i ri i përgjigjet në kohë reale nevoja të qytetarëve por kryesisht biznesit. E falënderoj znj. Spiropali për gatishmërinë e saj për të avancuar me këtë marrëveshje në një kohë të shpejtë, sikurse besojmë që në të ardhmen të kemi marrëveshje të tjera për shërbime të tjera. Ne do të modernizojmë infrastrukturën për të qenë sa më pranë qytetarëve dhe sa më pranë komunitetit të biznesit”, tha në deklaratën e tij Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, Z. Majlind Lazimi.

Minimize

Posta Shqiptare vlerësohet me çmimin “Shërbim i shpejtë, i sigurtë dhe kudo”

 Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë i akordon çmimin z. Lazimi


Gjatë një mbremje Gala të organizuar nga Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë me bizneset vendase, Posta Shqiptare u vlerësua me çmimin “Shërbim i Shpejtë, i sigurtë dhe kudo”, çmim ky, që ju dorëzua Drejtorit të Përgjithshëm të Postës Shqiptare, z. Majlind Lazimi.

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë ja akordoi këtë çmim Postës Shqiptare, si një kompani publike lider në tregun shqiptar të shërbimeve postare dhe financiare. Gjatë këtyre 102 viteve përvojë, Posta Shqiptare ka treguar një performancë të lartë me shërbime të shpejta, të sigurta dhe me një shpërndarje të gjerë të rrjetit të zyrave të saj.

Posta Shqiptare ka treguar vazhdimisht se ka vizionin për t’u zgjeruar dhe zhvilluar me më shumë shërbime, si edhe për të ecur gjithmonë me hapin e kohës duke aplikuar teknologjitë e reja. Në këte kontekst, Posta Shqiptare, është një kompani me ndikim të lartë e pozitiv në shoqërinë shqiptare duke u shërbyer qytetarëve me gamën e gjerë dhe cilësore të produkteve dhe shërbimeve, me çmime të arsyeshme, shpejt, sigurt, kudo.

Minimize

Posta Shqiptare nënshkruan marrëveshje me Universitetin Luarasi

Studentët do të mund të bëjnë praktikën tek Posta Shqiptare

Posta Shqiptare nënshkroi një marrëveshje me Universitetin Luarasi, sipas të cilës, studentët e këtij të fundit do të kenë mundësi të bëjnë praktikën e punës tek kompania publike Posta Shqiptare.

Gjatë nënshkrimit të marrëveshjes, Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, z. Majlind Lazimi, u shpreh mjaft i kënaqur për këtë marrëveshje sepse Posta Shqiptare, me anë të kësaj marrëveshjeje vë në zbatim përgjegjësinë e saj sociale në të mirë të komunitetit, duke u ofruar studentëve një ambjent dinjitoz ku ata të mund të vënë në praktikë të gjitha njohuritë teorike në fushat mësimore që ofron Universiteti Luarasi.

“Nga sot, studentët e Universitetit Luarasi do të kenë mundësi të shohin nga afër realizimin e të gjitha shërbimeve postare dhe financiare që ofron Posta Shqiptare si një nga institucionet lider në ofrimin e këtyre shërbimeve. Kjo do të jetë një vlerë e shtuar për Postën Shqiptare, sepse krijon hapësira të mira për studentët, që në një të ardhme, pse jo, të mund të bëhen pjesë e kompanisë tonë në nivel administrativ, në perputhje të plotë me vizionin tonë për rekrutimin e studentëve të shkëlqyer. Uroj dhe shpresoj për suksese të mëtejshme” – tha z. Lazimi.

Nga ana e tij, Dekani i Fakultetit Juridik në Universitetin Luarasi, z. Darjel Sina, tha se kjo është një mundësi shumë e mirë për studentët e Universitetit Luarasi, pasi Posta Shqiptare është një kompani mjaft e fuqizuar dhe me impakt të gjerë, duke pasur parasysh edhe numrin e madh të punonjësve që ka. “Studentet, me anë të praktikës në këtë kompani do të marrin përvojën që do u shërbejë në ndërtimin e karrierës së tyre. Falenderoj Drejtorin e Pergjithshëm të Postës Shqiptare, z Majlind Lazimi për këtë mbështetje ndaj studentëve dhe uroj që ky bashkëpunim të jetë i frytshëm në të ardhmen” – përfundoi z. Sina.

Minimize

Posta Shqiptare marrëveshje me ISSH për shpërblimet e fundvititJa kur mund ta tërheqin pensionistët

Posta Shqiptare dhe Instituti i Sigurimeve Shoqërore kanë arritur një marrëveshje për shpërndarjen e shpërblimeve të pensionistëve. Sipas Drejtoreshës së ISSH-së, Vjollca Braho nga kjo marrëveshje përfitojnë 598.203 persona. Braho sqaron se të gjithë ata pensionistë që kanë marrë pensionin, mund të tërheqin shpërblimin pas orës 14:00, duke filluar nga data 22 dhjetor.

Drejtori i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi theksoi faktin se zyrat e Postës do të punojnë me orare të zgjatur deri në orën 20:00 të mbrëmjes në mënyrë që qytetarët të kenë mundësi të tërheqin shpërblimin. “Pensionistët që e marrin në shtëpi pensionin bashkë me të, do të marrin edhe shpërblimin pa tarifë shtesë”, ka thënë Lazimi.

Duke filluar nga data 22 dhjetor, bazuar në vendimin nr. 861 të Këshillit të Ministrave, datë 17.12.2014, ka nisur shpërndarja e shpërblimit për festat e fundvitit për të gjithë pensionistët.

Sipas vendimit, të gjithë pensionistët do të mund të tërheqin në sportelet e Postës Shqiptare shpërblimin sipas kategorive të përcaktuar në këtë vendim, duke nisur nga dita e sotme (22 dhjetor) e deri më datën 30 dhjetor. Për të mos krijuar probleme në shpërndarjen e pensioneve, si dhe përfundimin e dhënies së këtij shpërblimi, ISSH-ja, në bashkëpunim me Postën Shqiptare ka hartuar një grafik, i cili do të mundësojë shpërndarjen pa probleme të tij deri në fund të dhjetorit.

“Së bashku me pensionin do tërheqin edhe shpërblimin. Ata që kanë marrë pensionin, pas orës 14:00 mund të marrin shpërblimin. Ata që se marrin deri më datë 30 dhjetor, mund ta tërheqin në ditët dhe muajt në vazhdim”, tha Braho.

Grafiku i shpërndarjes së shpërblimeve:

Sipas grafikut, pensionistët do të marrin nga ora 08:00 deri në orën 14:00 pensionin në datën e caktuar, si dhe shpërblimin përkatës, ndërkohë që pas orës 14:00 e deri në orën 20:00, do të jepet shpërblimi për ata pensionistë që u ka kaluar data e tërheqjes së pensionit. Kështu, sipas grafikut të ISSH-së, sot do ta marrin pensionin personat që kanë datën e tërheqjes së pensionit, ndërsa pas orës 14:00 do të marrin shpërblimin pensionistët që e kanë marrë pensionin në datën 1 dhe 2 dhjetor.

Në datën 22 dhjetor do ta marrin datat 1 dhe 2 dhjetor

Në datën 23 dhjetor do ta marrin datat 3, 4, 5 dhjetor

Në datën 24 dhjetor do ta marrin datat 8, 9, 10 dhjetor

Në datën 25 dhjetor do ta marrin datat 11, 12 dhjetor

Në datën 26 dhjetor do ta marrin datat 15, 16 dhjetor

Në datën 27 dhjetor do ta marrin datat 17, 18,19 dhjetor

Në datën 29 dhjetor do ta marrin datat 20, 21 dhjetor

Ndërkohë, më 30 dhjetor do t’u jepet mundësia të gjithë atyre që nuk do të arrijnë ta tërheqin në datat e përcaktuara më sipër. Me këtë grafik do të punohet deri në përfundimin e shpërndarjes së shumës përkatëse për çdo kategori deri në fund të muajit dhjetor, që shpërblimi të merret nga pensionistet para festave të fundvitit.

Përkatësisht, do ta përfitojnë shumën prej 2 000 lekësh 344 382 persona që përfitojnë pensione urbane pleqërie, invaliditeti dhe familjar; 149 691 persona që përfitojnë pensione fshati, pleqërie, invaliditeti e familjar; 11 355 persona që përfitojnë pensione të parakohshme për vjetërsi shërbimi; 4230 persona që përfitojnë trajtimin e veçantë financiar të ish punonjësve të nëntokës dhe ish punonjësve të ndërmarrjeve të industrisë ushtarake.

Ndërkohë, 81 000 pensionistë kryefamiljarë të vetëm do të përfitojnë shpërblimin në masën 3 000 lekë. Ndërsa shuma prej 5 000 lekësh do ta përfitojnë 7095 persona që trajtohen me shpërblimin si veteranë të luftës dhe invalidë të luftës.

Në total efektet financiare të këtij vendimi llogariten në 1 339 milionë lekë. Instituti i Sigurimeve Shoqërore thekson edhe njëherë se asnjë prej pensionistëve nuk duhet të shqetësohet nëse nuk do të arrijë të tërheqë shpërblimin brenda këtyre datave, pasi do të mund të marrë atë edhe pas vitit të ri në datën që do të shkojë të tërheq pensionin.

Minimize

Reagimi i Drejtorit të Përgjithshëm të Postës Shqiptare ndaj akuzave të ngritura në media ndaj Postës Shqiptare

Lazimi: Nuk do të tolerojmë asnjë abuzim me besimin dhe paratë e qytetarëve

Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi sqaroi opinionin publik në lidhje me publikimin në media të rasteve abuzive të punonjësve të Postës Shqiptare. Ai tha se shumica e abuzimeve janë bërë në vitet 2006-2013, ndërsa janë marrë masa ligjore për të gjitha rastet abuzive në shkallë vendi, nga punonjës të Postës Shqiptare.

“Pjesa më e madhe e këtyre abuzimeve janë bërë në periudhën kohore 2006-2013 dhe se janë marrë të gjitha masat ligjore për të gjitha rastet abuzive në shkallë vendi nga punonjës të Postës Shqiptare, përfshirë këtu edhe rastin e Vlorës, i cili u shoqërua edhe me lirimin nga detyra të Drejtueses së këtij Filiali ditën e premte, si dhe një sërë punonjësish janë çuar për ndjekje penale. Gjithashtu, një sërë punonjësish janë çuar për ndjekje penale gjatë kohës që kam marrë detyrën në drejtim të Postës Shqiptare, si edhe janë ngritur padi civile ndaj atyre që kanë shkaktuar dëme ndaj qytetarëve", sqaroi Lazimi.

Edhe lidhur me akuzat për pagesat e faturave të energjisë elektrike, Kreu i Postës sqaron se PSH-ja është rakodruar me OSHEE-në, pasi shumica e tyre rezultojnë debitorë në periudhën 2006-2013.

“Në lidhje me akuzat e ngritura ndaj Postës për pagesat e energjisë elektrike, dua të sqarojë opinionin publik se jemi duke rakorduar me OSHEE duke qenë se shumica e atyre që rezultojnë debitorë, rezultojnë për periudhën 2006-2013. Qytetarët kanë bërë pagesën në Postë, e cila sipas proçedurës e ka transferuar atë për tek ish- CEZ, sot OSHEE, por kjo e fundit nuk e ka reflektuar pagesën në sistemin e saj, gjë që i bën ende këta qytetarë të figurojnë padrejtësisht debitorë. Pra, Posta Shqiptare, e mbaron detyrimin e saj ndaj qytetarit dhe partnerit të saj OSHEE, pasi bën pagesën përkatëse tek ai. Pas kësaj, Posta nuk është më përgjegjëse për veprimet e OSHEE në sistemin e saj dhe as e fuqishme për të ndërhyrë në atë sistem", sqaron ai.

Duke marrë si shembull Shkodrën dhe Durrësin, Lazimi tha se një numër i madh qytetarësh rezultojnë debitorë, edhe pse e kanë kryer pagesën në Postë, e cila nga ana e saj i ka transferuar pagesat në CEZ (ish-OSHEE), por OSHEE nuk i ka kaluar ende në sistem. Lidhur me këto raste, po verifikohet dokumentacioni i qytetarëve që rezultojnë padrejtësisht debitorë për t'i hequr ata nga kjo listë.

Minimize

Majlind Lazimi: Posta Shqiptare 2.5 milion dollarë fitim në vitin 2014

 

Dixhitalizimi i sistemeve manaxhuese dhe rritja e cilësisë së shërbimit, sfidat kryesore për 2015

Posta Shqiptare ka organizuar ditën e shtunë, 7 shkurt konferencën për analizën vjetore të performancës për vitin 2014.

Gjatë konferencës, Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare, z. Majlind Lazimi, bëri publike shifrat financiare për vitin 2014, të cilat janë mjaft pozitive krahasuar me 2013, kur Posta Shqiptare regjistrohej me humbje. 2.5 milion dollarë ose 301 milion leke të reja është fitimi i kompanisë për vitin 2014, me një realizim prej 110% të planit financiar.

Shërbimet financiare e bankare përbëjnë pjesën më të madhe të të ardhurave të Postës Shqiptare, me 51%, ndërkohë që 49% të të ardhura vijnë nga shërbimet postare apo shërbime të tjera që kompania ofron në zyrat e saj. Një nga pikat më të forta të kësaj kompanie mbetet rrjeti i madh i zyrave postare në të gjithë territorin e vendit,  ç’ka lejon që të jetë më pranë komunitetit edhe në zonat më të thella.

Gjatë fjalës se tij, z. Lazimi shprehu domosdoshmërinë për modernizimin e shërbimeve në mënyrë që Posta Shqiptare të jetë sa me konkurruese në një treg që sa vjen e liberalizohet. Ai tha se pjesë e këtij modernizimi është edhe dixhitalizimi i sistemeve manaxhuese të burimeve njerëzore, logjistikes apo shërbimeve të ndryshme që ofrohen në zyrat postare, duke mos nguruar të shprehë edhe ambiciet afatgjata të kompanisë për t’u kthyer në një Poste Banke duke ju referuar modeleve të disa vendeve të zhvilluara të cilat e kanë aplikuar me sukses. Një objektivë me rëndësi për vitin 2015 sipas z. Lazimi është edhe rikonstruksioni i disa zyrave postare në të gjithë vendin të cilat janë amortizuar dhe duhen kthyer në kushte optimale pune dhe shërbimi.

Duke falënderuar punonjësit e kompanisë që kanë punuar me ndershmëri e përkushtim, Drejtori i Përgjithshëm i Postës Shqiptare nuk nguroi të bënte publik edhe lajmin optimist për 2230 punonjësit e Postës Shqiptare duke njoftuar rritjen e pagave të tyre me 10% si edhe futjen e sistemit të bonuseve, gjë e cila do të bëhet e mundur nga prilli 2015. Nga ana tjetër ai shtoi se në Postën Shqiptare nuk ka vend për ata që abuzojnë dhe asnjë rast i tilllë nuk do të tolerohet.

Në konferencë morën pjesë edhe  Ministrja e Inovacionit dhe Administratës Publike, znj.  Milena Harito si dhe  Zv.Ministrja e Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Sipërmarrjes, znj. Brunilda Paskali. Ministrja Harito  përgëzoi Drejtorin e Përgjithshëm të Postës Shqiptare për rezultatet e arritura. “Rezultatet e vitit 2014 janë shumë inkurajuese, sepse  tregojnë një fitim neto të konsiderueshëm, dhe kjo është për tu vlerësuar”, deklaroi Harito gjatë fjalës përshëndetëse ne analizën vjetorë të Postës Shqiptare. Ndërsa, Zv. Ministrja Paskali gjatë fjalës së saj theksoi se: “Gjatë vitit 2014 Posta Shqiptare është zgjeruar duke ofruar një sërë shërbimesh për konsumatorin, dhe besoj që ky zgjerim shërbimesh do të vazhdojnë edhe në vitet në vazhdim, për ta bërë postën Shqiptare, një nga shtyllat e mbështetjes së shërbimeve ndaj konsumatorit”. 

Minimize

Posta Shqiptare hyn në tregun e pagesave elektronike

   

Posta Shqiptare do të hyjë në tregun e pagesave elektronike nëpërmjet bashkëpunimit me USAID në një projekt të dedikuar. Shumë shpejt qytetarët do të kenë mundësi që nëpërmjet Postës Shqiptare të kryejnë pagesat nëpërmjet celularit.

Çdo pagesë që kryhet sot në sportelet e Postës Shqiptare, do të mund të kryhet edhe me celular, pavarësisht nëse ky i fundit është një smartphone apo jo. Shërbimi do të jetë i aksesueshem për të gjithë qytetarët deri në zonat më të thella dhe synon të kapë 100% të tregut shqiptar. Ky shërbim pritet të filloje brenda pak muajve.

Në një konferencë të zhvilluar sot nga USAID, ku ishin të ftuar përfaqësues të kompanive të ndryshme të telekomunikacionit dhe bankare, si edhe me pjesemarrjen e zv. Kryeministrit, Ministres së Inovacionit dhe Guvernatorit të Bankes së Shqipërisë, u bë publik lancimi i këtij projekti me mjaft interes për qytetarët shqiptare.

Minimize

Posta Shqiptare marrëveshje bashkëpunimi me Fondin Besa

 

Posta Shqiptare dhe Fondi BESA nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi, për pagesën e kësteve të kredisë në postë për klientët e Fondit, kundrejt një komisioni më të lirë në krahasim me bankat. Gjatë aktivitetit të organizuar me rastin e firmosjes së marrëveshjes, Drejtori i Postës Shqiptare, Majlind Lazimi u shpreh i bindur se kjo marrëveshje do të jetë një histori suksesi.

“Aseti më i madh i Postës Shqiptare është shtrirja më e madhe në të gjithë Shqipërinë. Kemi integruar sistemet tona elektronike dhe informatike në mënyrë që çdo klient i Fondit BESA të bëjë pagesën e kredisë në postë, kundrejt një komisioni shumë më të lirë se sa ai që ofrojnë bankat. Ambicia jonë kryesore është krijimi i një Poste Bankë. Besojmë që kjo marrëveshje do të jetë një histori suksesi, konfirmimi i një vullneti për tu qasur të gjitha institucioneve, kompanive publike apo private që e shikojnë Postën Shqiptare si partner të shërbimeve financiare dhe bankare” – deklaroi Lazimi.

Nga ana e tij, Drejtori Ekzekutiv i Fondit BESA, z. Bajram Muça, theksoi se nga ky bashkëpunim përfitojnë rreth 30 mijë klientët e Fondit BESA, të cilëve do t’u ofrohet shërbimi atje ku banojnë.

“Ky bashkëpunim nuk do të rrisë vetëm cilësinë e shërbimit, por edhe cilësinë dhe shtrirjen e shërbimit në të gjitha zonat që ne mbulojmë. Sot klientët e Fondit BESA, rreth 30 mijë klientë, kanë një alternative të re. E inkurajoj këtë marrëveshje dhe mendoj se ky bashkëpunim do të vijë gjithmonë në një bashkëpunim të frytshëm për postën, Fonditn BESA dhe klientin, i cili përfiton më shumë, pasi i ofrohet shërbimi atje ku banon” – deklaroi Muça.

Minimize

Drejtori i i Përgjithshëm i Postës Shqiptare z. Ardit Çela, pret Drejtoreshën e ISSH-së znj. Vjollca Braho.

 Drejtoresha e Institutit te Sigurimeve Shoqërore Znj. Vjollca Braho, i përcolli z. Çela urimet e saj në rastin e marrjes së detyrës.


Nga ana e tij z. Çela shprehu gatishmërinë e tij për forcimin e bashkëpunimit midis    Postës Shqiptare dhe Institutit te Sigurimeve Shoqërore, si dhe garantoi për ritëm më të shpejtë të implementimit të projekteve të përbashkëta. Të dy institucionet janë angazhuar në një projekt të përbashkët për pagesën e pensioneve Online. Nëpërmjet këtij projekti, do të realizohet një shërbim i shpejtë, i sigurt, dhe efiçent për qytetaret.

Minimize

Posta Shqiptare nënshkruan Marrëveshje bashkëpunimi me Ambasadën e Italisë

Marrëveshje  bashkëpunimi me Ambasadën Italiane në Shqipëri për legalizimin e dokumenteve të qytetarëve Shqiptarë dhe dorëzimin e pasaportave me vizë. Duke nisur nga data 1 dhjetor  qytetarët shqiptarë do të mund të paraqiten vetëm pranë zyrave të Postës Shqiptare dhe posta do të kthejë për llogari të tyre të gjithë shërbimin e delegimit të dokumenteve të tyre pranë ambasadës italiane

  

Në kuadrin e bashkëpunimit ndërmjet Postës Shqiptare dhe Ambasadës së Italisë në Shqipëri, Drejtor i Përgjithshëm i Postës Shqiptare z.Ardit Çela nënshkroi dje një Marrëveshje Bashkëpunimi me Ambasadorin  Italian z. Massimo Gaiani. 

 Ambasadori i Italisë

Në ceremoninë e rastit e mbajtur në ambientet e ambasadës së Italisë ambasadori Gaiani tha: - Është kënaqësi që sot jemi këtu për të nënshkruar këtë marrëveshje me Postën Shqiptare për fillimin e një bashkëpunimi që besojmë se do të jetë shumë i frytshëm për Ambasadën për Postën Shqiptare dhe veçanërisht për qytetarët të cilët do të mund të përfitojnë  një shërbim më efikas i cili do të jetë më afër tyre. Ka kohë që ne e kemi punuar  për këtë mundësi dhe më në fund arritëm ta  finalizojmë. Dëshiroj të falënderoj vërtet Postën Shqiptare, si dhe bashkëpunëtorët e mi të Kancelarisë Konsullore të cilët kanë bashkëpunuar gjatë për këtë marrëveshje me shumë profesionalistet, por dhe bashkëpunëtorët nga pala  e Postës Shqiptare”. “Më tej ambasadori italian shtoi se: -“mund të them me bindje që avantazhet do të jenë për qytetarët shqiptarë të cilët do të mund shkojnë në  zyrat postare të qyteteve të tyre në qendër dhe në veri dhe jug të Shqipërisë, ku do të mund t’i kryejnë këto shërbime dhe prej andej. Kjo do të lehtësojë punën për qytetarët dhe ambasadën Italiane. “Do të ketë edhe një bashkëpunim dhe me Ministrinë e Punëve të Jashtme Shqiptare  në lidhje me vulën apostile. Fal kësaj marrëveshje do të përmbushen kërkesat e qytetarëve. Jemi të lumtur që arritëm të finalizonim këtë marrëveshje në një  moment që duhet të mbyllim Konsullatën e Shkodrës, por jemi të lumtur që do të mund të ofrojmë një shërbim alternativ që do të realizohet nëpërmjet prezencës javore në  zyrat e konsullatës. Kështu brenda një dite  të caktuar do të ofrohen të gjitha shërbimet  e konsullatës me kohë të pjesshme. Faleminderit z. drejtor i Përgjithshëm për këtë bashkëpunim. Ne  do të mbetemi në dispozicionin e qytetarëve për çdo informacion tjetër dhe  do të ofrojmë të gjithë ndihmën e mundshme në këtë fazë  fillestare të kësaj forme të re bashkëpunimi.”- përfundoi fjalën e tij ambasadori i Italisë Gaiani.

Kreu i Postës Shqiptare

Më pas e mori fjalën e mori Drejtor i Përgjithshëm i Postës Shqiptare z.Ardit Cela i cili tha: -“zoti ambasador!Dëshiroj të ju falënderoj për kontributin tuaj personal për nënshkrimin e kësaj marrëveshje. Posta Shqiptare ka nënshkruar sot një marrëveshje me ambasadën Italiane  e cila ka të bëjë pikërisht me përfitimin e disa shërbimeve konsullore që do tu lejojë qytetarëve shqiptarë të evitojnë prezencën e tyre fizike në ambasadën italiane. Marrëveshja ka të bëjë pikërisht me ofrimin e shërbimit ekspres të brendshëm në 9 qytete kryesore të Shqipërisë. Duke nisur nga data 1 dhjetor  qytetarët shqiptarë do të mund të paraqiten vetëm pranë zyrave të Postës Shqiptare dhe posta do të kthejë për llogari të tyre të gjithë shërbimin e delegimit të dokumenteve të tyre pranë ambasadës italiane.  Ndërkohë kemi të bëjmë dhe me shërbimin financiar pa ngarkimin e faturave të shërbimeve konsullore të ambasadës së Italisë dhe të Ministrisë së Punëve të jashtme”. Në vijim të fjalës së tij krue i Postës Shqiptare tha se: “në të njëjtën kohë kemi të bëjmë dhe më shërbimin tjetër postar të dërgimit të të gjithë dokumenteve të legalizuara dhe të përkthyera nga ambasada e Italisë në drejtim të qytetarëve shqiptarë nëpërmjet Postës Shqiptare. Nëpërmjet këtij shërbimi kemi një lehtësim të procedurave, kemi një shërbim me kosto vërtet shumë ekonomike dhe një shërbim vërtet shumë herë  më shumë efikas nga ai çka mund të ketë qenë më përpara”. “Unë dëshiroj të falënderoja në mënyrë të veçantë stafin dhe grupin e punës që ka punuar për arritjen e kësaj marrëveshje. Falenderimi është si për stafin e nderuar të ambasadës Italiane që ka punuar intensivisht që kjo marrëveshje të nënshkruhet dhe të aplikohet në një kohë vërtet shumë të shpejtë por njëkohësisht  dhe stafin e Postës Shqiptare që ka punuar vërtet shumë fort që të kemi një shërbim shumë cilësor për qytetarët shqiptarë. Dëshiroj që të siguroja të gjithë qytetarët shqiptarë që posta shqiptare do të jetë gjithnjë pranë tyre me shërbime shumë ekonomike , shumë  cilësore dhe  gjithnjë me shërbime të reja që do jua lehtësojë atyre veprimtarinë në çdo fushë. Edhe një herë z.ambasador  shumë  faleminderit dhe ashti sikurse e theksuat dhe ju le të jetë kjo një epokë e re e bashkëpunimit ndërmjet Postës Shqiptare, Ambasadës së Italisë dhe qytetarëve shqiptarë , Ju faleminderit”- përfundon fjalën e tij drejtori i përgjithshëm i Postës Shqiptare z.Ardit Cela.

Marrëveshja

Realizimi i kësaj Marrëveshje për këtë shërbim do të konsistojë në kryerjen e plotë të shërbimit postar ekspres të brendshëm dhe shërbimit financiar, në 9 qytete të Shqipërisë si Tirana, Durrësi, Elbasani, Pogradeci, Korça, Lezha, Shkodra, Kukësi dhe  Peshkopia për llogari të “Ambasadës së Italisë” në lidhje me pranimin e dokumenteve, arkëtimin e pagesave për taksat konsullore të Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Ambasadës së Italisë si dhe shpërndarjen tek klientët të Pasaportave të shtetasve shqiptarë të cilët paraqesin kërkesë për vizë pranë Ambasadës së Italisë,si dhe të zarfeve me  dokumentet  e legalizuara ose të përkthyera pranë Ambasadës së  Italisë. Ky bashkëpunim do të fillojë që nga data 1 Dhjetor 2013.

Për të realizuar këtë shërbimin  çdo ditë, Zyra e Vizave e Ambasadës do të presë  publikun që do të paraqesë  kërkesën për vizë. Për sa më sipër, një punonjës i Postës  do të paraqitet pranë Kancelarisë çdo ditë në orën 15 për të tërhequr zarfat të cilët përmbajnë pasaportat. Nëpërmjet sistemit postar, më pas pasaportat do ti dorëzohen brenda afateve kohore klientit  i cili paguan shërbimin në momentin e marrjes.  Gjithashtu, nëpërmjet kësaj marrëveshje do të realizohet dhe dorëzimi në Ambasadë dhe ridorëzimi tek klientët  i dokumenteve të pajisura me vulën apostile që duhet t’u paraqiten Autoriteteve Italiane gjë e cila kërkohet për legalizimin ose përkthimin e dokumenteve. Më pas zarfat e përgatitura nga 9 zyrat e sipërcituara, do të  dërgohen nëpërmjet shërbimit postar në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Pasi të  legalizohen nga Zyra konsullore e MPJ, dokumentet do të dërgohen pranë Ambasadës Italiane. Dorëzimet do të kryhen çdo ditë deri në orën 10.00 nga një punonjës i Postës. Për realizmin e këtyre shërbimeve çdo klient që përdor shërbimin për të dërguar dokumentet e tij pranë Ambasadës së Italisë (për përkthim apo legalizim) duhet të paraqesë detyrimisht një fotokopje të dokumentit të tij të identitetit si dhe të plotësojë një skedë me të dhënat personale. Tarifat  për qytetarët,për kryerjen e këtij  shërbimi do të jenë: 350 lekë për qytetarët e Tiranës, për shërbimin e pranimit të dokumenteve dhe legalizimin e tyre respektivisht në MPJ dhe Ambasadën Italiane dhe dorëzimin e tyre përsëri tek klientët, dhe 500 lekë për qytetarët e rretheve, për shërbimin e pranimit të dokumenteve dhe legalizimin e tyre respektivisht në MPJ dhe Ambasadën  Italiane si dhe dorëzimin e tyre përsëri tek klientët. Posta Shqiptare  do të luajë rolin e autoritetit të përfaqësimit për shtetasit shqiptarë në shërbimin e legalizimeve të dokumenteve në Ambasadën Italiane. Gjithashtu kjo kompani garanton të gjithë shtetasit shqiptarë dhe  Ambasadën Italiane, se shërbimi i ofruar do të jetë korrekt, i shpejtë  dhe i sigurt dhe përveç ofrimit të faciliteteve të mësipërme do të ketë dhe kosto më te ulëta për klientët.
Minimize

Pagesat e energjisë elektrike - Posta Shqiptare zgjat oraret e shërbimit për qytetarët shqiptarë

Posta Shqiptare në mbështetje të nismës së qeverisë shqiptare dhe OSSHE për të mbledhur detyrimet e qytetarëve për arkëtimet e energjisë elektrike, do të zgjasë oraret e shërbimit në zyrat postare në të gjithë vendin.

Posta Shqiptare u vjen në ndihmë qytetarëve, që në këtë mënyrë të eleminojnë rradhët e gjata dhe brenda një kohe të shkurtër të paguajnë faturat e energjisë. Posta Shqiptare tashme prej vitesh mundëson ofrimin e shërbimit të arkëtimit të faturave të energjisë elektrike në zyrat e saj. Çdo qytetar që kryen arkëtimin e detyrimit të konsumit të energjisë elektrike, kalon online në sistemin e OSSHE dhe automatikisht nuk figuron më debitor.

Shërbimi i pagesës për energjinë elektrike vlerësohet si një prej shërbimeve me kërkesën më të larte prej qytetarëve dhe Posta Shqiptare ka manaxhuar me sukses këtë shërbim që prej lancimit të tij në vitin 2006.

Posta Shqiptare si kompani lider në fushën e shërbimeve, ka për synim zhvillimin dhe zgjerimin e gamës së produkteve që ofron, për t’ju përgjigjur në kohë nevojave të konsumatorit në bashkëpunim dhe partneritet edhe me institucione shtetërore apo kompani private. Posta Shqiptare qëndron e angazhuar në përmbushjen e objektivave të saj për ofrimin e një shërbimi sa më korrekt, të shpejtë dhe të sigurtë për qytetarët shqiptarë.

 

Minimize

“Posta Shqiptare SH.A” dhe “Prefektura Tiranë” nënshkruajnë një kontratë për legalizimin e dokumentave

Ardit Çela:Shërbimi i legalizimit të dokumentave lehtësim për qytetarët e Tiranës.

“Posta Shqiptare SH.A” dhe “Prefektura Tiranë” nënshkruajnë një Kontratë për sipërmarrje shërbimi në lidhje me kryerjen e plotë të shërbimit postar të brendshëm për Prefekturën e Qarkut të Tiranës .

 

Posta Shqiptare si kompani shërbimesh nën moton “ Gjithmonë  pranë jush” , do ti ofrojë klientëve të saj përsëri një shërbim të ri. Për këtë arsye “Posta Shqiptare SH.A” dhe “Prefektura Tiranë” kanë nënshkruar sot një Kontratë për sipërmarrje shërbimi me objekt kryerjen e plotë të shërbimit postar të brendshëm për Prefekturën e Qarkut të Tiranës në lidhje me  dërgimin e dokumentave për t’u legalizuar në Prefekturën e Qarkut të Tiranës, kundrejt tarifave në fuqi nga klienti  tek “Prefektura dhe anasjelltas .

Posta ka për detyrë që në çdo zyrë postare të saj të autorizojë personat që do të merren me pranimin dhe dorëzimin e objekteve postare(dokumenta) me destinacion Prefekturën e Qarkut të Tiranës. Gjithashtu, Posta ka për detyrë të pranojë për legalizim dokumenta sipas shtrirjes territoriale të Prefekturës se Qarkut Tirane . të gjitha këto objekte postare Posta shqiptare do ti pranoje nga qytetarët brënda orarit te funksionimit te zyrave postare  dhe do t’i dorëzojë ato pranë Prefekturës Tiranë çdo ditë në orën 11:00 nga e hëna në të premte, ndërsa Prefektura Tiranë do të dorëzojë  çdo ditë në orën 14.00 dokumentat e legalizuara të marra në dorëzim në orën 11.00 të ditës koherente.
Afati i kthimit të dokumentave të legalizuara në Prefekturë është 48 orë nga momenti i pranimit.
Gjithashtu, Posta ka për detyrë të njoftojë klientin mbi afatet e kthimit të dokumentave të legalizuara në Prefekturën Tiranë .
Në të njëjtën kohë vetë Posta ka për detyrë të ruajë sekretin e korrespondencës, si dhe të kujdeset për sigurimin e përmbajtjes së korrespondencës që merr përsipër të shpërndajë.Ky shërbim do të fillojë të funksionojë më datë 23 Dhjetor 2013.
Gjatë ceremonisë së  nënshkrimit të kësaj marrëveshje z.Ardit Çela Drejtor i Përgjithshëm I Postës Shqiptare pasi falenderoi Prefektin e Qarkut të Tiranës tha se kjo  marrëveshje me Prefekturën e Tiranës është shumë e rëndësishme. Gjithashtu, kreu I Postës  Shqiptare shtoi  se kjo kompani angazhohet që të kryejë  shërbimin e brendshëm postar,  për të ndihmuar qytetarët e Tiranës, për llogari të Prefekturës për të kryer  Legalizimin e Dokumentave të cilat vijnë në Prefekturën e Tiranës. Sa më sipër, gjithë qytetarët e Qarkut të Tiranës, nuk kanë pse të vijnë fizikisht dhe të  harxhojnë kohën e tyre të çmuar, por mund të shkojnë në pikën më të afërt postare, të dorëzojnë  atje dokumentacionin përkatës,  dhe më pas posta do bëjë gjithë shërbimin e dergesave pranë Prefekturës, dhe nga prefektura  sërish në pikën postare nga është kryer dhe dorëzimi.  Ky është një shërbim I ri, që I shtohet shërbimeve të tjera të Postës Shqiptare. Në fund të fjalës së tij z.Çela shtoi se Posta Shqiptare  do të vazhdojë sërish me shërbime të tilla, në mënyrë që ti gjendet  sa më pranë të gjithë qytetarëve shqiptarë me shërbime gjithnjë e më cilësore, më të shpejta, për të rritur efikasitetin, dhe për të ulur kostot.”

Ndërsa z. Sadi Vorpsi Prefekt i Qarkut të Tiranës  gjatë fjalës së tij ndër të tjera tha se kjo marrëveshje e lidhur vjen për të sjellë një dimension të ri të të qënurit më pranë shërbimit të çdo qytetari edhe në komunën më të largët. Duke parë kërkesën dhe fluksin e shumtë të dokumenteve zyrtare që presin të legalizohen çdo ditë në Prefekturën e Qarkut të Tiranës, e shohim këtë marrëveshje si një shërbim  të domosdoshëm, por edhe si një nisëm në kuadër të luftës kundër korrupsionit dhe informalizimit,që është edhe një nga prioritet e Qeverisë Shqiptare.

Minimize

Vizita e të rinjve Europiane, pjesë e projektit "Unioni i Modelit Europian - Shqiperia 2013"

Javën e shkuar , një grup të rinjsh Europianë pjesë e projektit  “Unioni i Modelit Europian – Shqipëria 2013” në kuadrin e vizitës së tyre në Shqipëri,  kanë vizituar dhe ambientet e Postës Shqiptare.

 

“Unioni i Modelit Europian – Shqipëria 2013” organizohet për herë të tretë në Shqipëri  . Këtë herë pjesëmarrja ka qenë me të rinj nga Maqedonia , Kosova Franca , Greqia dhe Italia. Ky aktivitet është i realizuar nga seksioni i JEF-it në Shqipëri i cili është themeluar në 15 janar 2007 nga një grup të rinjsh shqiptar dhe me përkrahje të drejtpërdrejtë nga JEF Europa. Arsyeja kryesore për themelimin e organizatës ishte krijimi i një strukture e cila do t'iu mundësonte të rinjve shqiptarë të bashkohen dhe ta kuptojnë thelbin e Europës.
Gjatë ditëve të vizitës në Shqipëri ky grup evropian pjesë të axhendës pati takime tepër të rëndësishme. Në ditën e parë të vizitës ata patën një takim me Kryetarin e Kuvendit të Shqipërisë z.Ilir Meta , i shoqëruar nga ambasadori i Bashkimit Europian. Më pas krahas aktiviteteve të shumta , ky grup  vizitoi dhe  Postën Shqiptare, për vetë rëndësinë e madhe që ka ky institucion.
Minimize

Posta Shqiptare feston 9 tetorin , Ditën Botërore të Postave

Në këtë ditë të shënuar shprehim mirënjohjen për të gjithë postierët dhe të gjithë punonjësit e shërbimit postar në të gjithë Shqipërinë, duke vlerësuar në këtë mënyrë punën e tyre si një nga gurët e themelit të veprimtarisë së Postës Shqiptare.


 

Dita Botërore e Postës festohet çdo vit në datën 9 Tetor. Kjo ditë  përkon me përvjetorin e themelimit të Unionit Universal Postar (UPU) në vitin 1874 në kryeqytetin e Zvicrës, Bern. Ajo u shpall Dita Botërore e Postës nga Kongresi i UPU-së i zhvilluar në Tokio, Japoni, në vitin 1969. Qëllimi i Ditës Botërore të Postës është të krijojë ndërgjegjësimin e rolit të sektorit postar në jetën e përditshme të njerëzve dhe bizneseve dhe kontributin e saj në zhvillimin shoqëror dhe ekonomik të vendeve. Festimi, inkurajon vendet anëtare të ndërmarrin aktivitete të programuara që synojnë krijimin e një vetëdije më të gjerë të rolit të Postës së tyre dhe aktivitete midis publikut dhe medias në shkallë kombëtare.Çdo vit, më shumë se 150 vende festojnë Ditën Botërore të Postës në mënyra të ndryshme.

Gjatë aktivitetit me rastin e kësaj feste u organizua një ceremoni festive ku Z.Ardit Çela Drejtor i Përgjithshëm i Postës Shqiptare gjatë fjalës përshëndetëse tha : Sot është dita botërore e Postës . Jemi këtu së bashku me Zj.Qanie për ti shprehur falënderimet  tona për kontributin e saj  38 vjeçar në  shërbimin postar të Postës Shqiptare. Së bashku me Zj.Qanie do të donim të falënderonim dhe të shprehnim mirënjohjen për të gjithë postierët dhe të gjithë punonjësit e shërbimit postar në të gjithë Shqipërinë, duke vlerësuar në këtë mënyrë punën e tyre si një nga gurët e themelit të veprimtarisë së Postës Shqiptare. Do të përfitoja në të njëjtën kohë nga momenti për ti siguruar dhe për ti  komunikuar të gjithë qytetarëve dhe të gjithë klientëve tanë se Posta Shqiptare do të jetë gjithnjë pranë tyre me shërbime të reja, me produkte gjithnjë e më cilësore , të shpejta dhe të sigurta.

 Më pas Z.Çela I dha një vlerësim për punën e bërë  Zj.Qanie Kurti, ku ndër të tjera ai u shpreh:”Faleminderit për kontributin tuaj në vite, pasi ju na frymëzoni me punën dhe shembullin tuaj që keni dhënë në Postën Shqiptare”. Gjithashtu në kuadrin e këtyre festimeve , me dt 9 tetor Posta Shqiptare sh.a për klientët që do të paraqiten në sportelet e zyrave postare në Filialin e Postës Tiranë do të japë falas zarfin me logon e ditës botërore të postave.Kjo do të synojnë të qënurit sa më pranë qytetarëve por ndërkohë dhe vlerësim për punën e bërë nga stafi I cili ka qenë më shumë se kushdo në shërbim të klientëve.

Minimize

Shërbimi ndaj klientit

Plotësoni formularin e ankesave për shërbimet postare, financiare, biznesit dhe shërbimeve të tjera që ofron Posta Shqiptare online.
Klikoni këtu.

Minimize

Gjurmoni dërgesën tuaj

Gjurmoni  dergesen  tuaj.
Per  te  pare  destinacionin   e dergesave  te  kryera.
 
klikoni ketu.

Revista Elektronike|Foto Galeri|Video Galeri|Deklarata Per Media |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                      Email