Mode
Monday, October 23, 2017
Minimize

Drejtori i Pergjithshem

Drejtori i Pergjithshem i Postes Shqiptare sh.a  Z. Vangjush ANDONI, ka lindur më 08/07/1968 në qytetin e Korçës. Ka mbaruar studimet pranë Universitetit Politeknik të Tiranës, Fakulteti i Inxhinjerisë Mekanike - Elektrike, dega Elektronike. Në datë 06/06/2017 është ngarkuar nga Keshilli Mbikqyrës në detyrën Administrator i Postës Shqiptare Sh.A  pas një eksperience shumë të gjatë pranë këtij institucioni që nga viti 1999 në funksione të ndryshme drejtuese.