Mode
Thursday, December 14, 2017

 

Mundësi Punësimi

Të nderuar kandidatë, Posta Shqiptare është një kompani që ofron mundësi të shkëlqyera promovimi dhe karriere. Kjo mund të jetë mundësia juaj.Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë një CV dhe një Letër Interesi në Zyrën e Burimeve Njerëzore

Rr.Reshit Çollaku, Nr.4, Tiranë