Mode
Saturday, November 18, 2017

Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve


Nr. Rendor

Data e rregjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i   kërkesës

Tarifa

01.

23.03.2016

Kerkese per informacion te kontakteve zyrtare

25.03.2016

Perfunduar

Nuk ka

02.

04.11.2016

Kerkese per Informacion/Dokumentacion lidhur me aktivitetin e Posta Shqiptare, arsimimin, kualifikimet, buxhetin, rregullore, kontratat e lidhura me procedura prokurimi , raporte auditimi  etj..

10.11.2016

Fotokopje e dokumentacioni të kërkuar dhe dhenie informacioni

Perfunduar

Nuk ka

Programi i Trasparencës|Rregjistrimi i kerkesave dhe pergjigjeve|Kordinatori per te drejten e informacionit |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                      Email