Mode
Tuesday, January 17, 2017

 

Cecograme

Janë të shtypura në reliev dhe përdoren nga të verbërit. Cecogramet pranohen si për brenda dhe për jashtë vëndit dhe pajisen me një etiketë të bardhë, simbol i caktuar për këtë qëllim. Tarifa e tyre për objektet brenda vendit shiko lidhjen 1/4 

Minimize

Shërbimi ndaj klientit

NJOFTIM MBI SHPERBLIMIN E PENSIONISTEVE

Mbështetur në VKM nr. 885, datë 16.12.2016 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2016”, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Posta Shqiptare sha, nënshkruan sot marrëveshjen, ku Posta Shqiptare merr përsipër të kryejë pagesën e shpërblimit të festave të fundvitit pensionistëve. Per me teper... 

Minimize

Gjurmoni dërgesën tuaj


Gjurmoni  dërgesën  tuaj

brenda dhe jashtë Shqipërisë
 
Klik për gjurmim

Letra|Paketa|Shtypshkrime|Kartpostale|Cecograme|Komunikimet e gjyqësorit |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në