Mode
Monday, August 21, 2017

 

Struktura

Kartpostale

Pëmbajnë një tekst, një urim, përgëzim, falenderim, ngushëllim dhe shprehje të tjera të kësaj natyre. Ato mund të jenë dhe kartolina me pamje. Kartëpostalet janë të thjeshta dhe me përgjigje të paguar. Kanë përmasat 90*140 mm.
Ato mund të shtypen nga Administratat postare dhe mund të jenë me pullën e afrankimit të stamposur në të ose dhe pa pullë. Kartëpostalet mund të shtypen dhe nga firma tregtare apo ente ekonomike., por në asnjë mënyrë me pulla të stamposura mbi to.
Pranohen sipas tarifës postare. 
Minimize

Shërbimi ndaj klientit

 NJOFTIM FTESË PËR NEGOCIATË

Fushatë publicitare në median e shkruar online (Dixhitale), median e shtypur dhe median në ambjentet e jashtëme

- Data perfundimtare e paraqitjes së ofertave është data 18.05.2017  ora 11.00

     Per me teper 

Minimize

Gjurmoni dërgesën tuaj

Letra|Paketa|Shtypshkrime|Kartpostale|Cecograme|Komunikimet e gjyqësorit |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në