Mode
Tuesday, January 17, 2017

 

Kartpostale

Pëmbajnë një tekst, një urim, përgëzim, falenderim, ngushëllim dhe shprehje të tjera të kësaj natyre. Ato mund të jenë dhe kartolina me pamje. Kartëpostalet janë të thjeshta dhe me përgjigje të paguar. Kanë përmasat 90*140 mm.
Ato mund të shtypen nga Administratat postare dhe mund të jenë me pullën e afrankimit të stamposur në të ose dhe pa pullë. Kartëpostalet mund të shtypen dhe nga firma tregtare apo ente ekonomike., por në asnjë mënyrë me pulla të stamposura mbi to.
Pranohen sipas tarifës postare. 
Minimize

Shërbimi ndaj klientit

NJOFTIM MBI SHPERBLIMIN E PENSIONISTEVE

Mbështetur në VKM nr. 885, datë 16.12.2016 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2016”, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Posta Shqiptare sha, nënshkruan sot marrëveshjen, ku Posta Shqiptare merr përsipër të kryejë pagesën e shpërblimit të festave të fundvitit pensionistëve. Per me teper... 

Minimize

Gjurmoni dërgesën tuaj


Gjurmoni  dërgesën  tuaj

brenda dhe jashtë Shqipërisë
 
Klik për gjurmim

Letra|Paketa|Shtypshkrime|Kartpostale|Cecograme|Komunikimet e gjyqësorit |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në