Mode
Tuesday, January 17, 2017

 

Paketa

Janë objekte që përmbajnë sende të ndryshme në sasi të vogël, prodhime artistike, disqe, kaseta, cigare, mostra tregtie ose pjesë të një sendi që shërben si mostër etj.
Ambalazhimi i sendeve të paketës duhet ti adaptohet formës dhe natyrës së tyre, të mos ketë në sipërfaqe pjesë të dala dhe të mprehta dhe njëra faqe e paketës duhet të jetë e sheshtë për të shkruajtur adresën e marrësit dhe të dërguesit, si dhe për të bërë shënimet e shërbimit postar. Paketat e vogla pranohen me peshë deri në 2 kg si për brenda dhe jashtë vendit. Tarifat e pranimit të paketave të vogla për brenda vendit sipas lidhjes 1/4 dhe  jashtë vendit janë sipas lidhjes 2/16.
Duhen përjashtuar qëllimet për tregti. Nuk lejohen brenda tyre kartëmonedhat dhe sendet e tjera të vlefshme. 
Minimize

Shërbimi ndaj klientit

NJOFTIM MBI SHPERBLIMIN E PENSIONISTEVE

Mbështetur në VKM nr. 885, datë 16.12.2016 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2016”, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Posta Shqiptare sha, nënshkruan sot marrëveshjen, ku Posta Shqiptare merr përsipër të kryejë pagesën e shpërblimit të festave të fundvitit pensionistëve. Per me teper... 

Minimize

Gjurmoni dërgesën tuaj


Gjurmoni  dërgesën  tuaj

brenda dhe jashtë Shqipërisë
 
Klik për gjurmim

Letra|Paketa|Shtypshkrime|Kartpostale|Cecograme|Komunikimet e gjyqësorit |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në