Mode
Tuesday, January 17, 2017

 

Shtypshkrime

Konsiderohen si shtypshkrime gazetat, revistat, librat, broshurat etj, si dhe te gjitha riprodhimet e nxjerra mbi letër zakonisht nga shtypshkronja.
Duhen ambalazhuar në mënyrë që të sigurohet përmbajtja dhe të mundësohet verifikimi i menjëhershëm i tyre. Mund të përdoret dhe ambalazh plastik. Ambalazhi mund të jetë në formë katërkëndëshe, por dhe në formë ruloni me gjatësi jo më shumë se 50 cm dhe me diametër jo më pak se 10 cm. Pesha nuk duhet të jetë më shumë se 5 kg.
Tarifa e pranimit  për brenda vendit dhe për jashtë vendit tokësore lidhja 1/10,  1/11 dhe ajrore 2/17 

Minimize

Shërbimi ndaj klientit

NJOFTIM MBI SHPERBLIMIN E PENSIONISTEVE

Mbështetur në VKM nr. 885, datë 16.12.2016 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2016”, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Posta Shqiptare sha, nënshkruan sot marrëveshjen, ku Posta Shqiptare merr përsipër të kryejë pagesën e shpërblimit të festave të fundvitit pensionistëve. Per me teper... 

Minimize

Gjurmoni dërgesën tuaj


Gjurmoni  dërgesën  tuaj

brenda dhe jashtë Shqipërisë
 
Klik për gjurmim

Letra|Paketa|Shtypshkrime|Kartpostale|Cecograme|Komunikimet e gjyqësorit |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në