Mode
Tuesday, March 20, 2018
Minimize

Sherbimeve universale postare

1.Pranim letra te thjeshta deri ne 2 kg (per brenda dhe jashte vendit)
2.Pranim kartepostale/Kartolina (per brenda dhe jashte vendit)
3.Paketa te vogla te thjeshta deri ne  2 kg (per brenda dhe jashte vendit)
4.Pranim shtypshkrime te thjeshta  deri ne  2 kg (per brenda dhe jashte vendit)
5.Pranim thase M te thjeshte deri ne 2 kg (per brenda dhe jashte vendit)
6.Pranim letra te porositura/sherbime te vecanta  deri ne 2 kg (per brenda dhe jashte vendit)
7.Pranim letra me vlere te deklaruar deri ne 2 kg (per brenda vendit)
8.Pranim paketa te vogla te porositura/sherbime te vecanta  deri ne  2 kg (per brenda dhe jashte vendit)
9.Pranim shtypshkrime te porositura/sherbime te vecanta deri ne 2 kg (per brenda dhe jashte vendit)
10.Thase M  te porositura/sherbime te vecanta deri ne 2 kg (per brenda dhe jashte vendit)
11.Koliposta deri ne 10 kg (per brenda dhe jashte vendit)
12.Shperndarje e paketave deri ne 2 kg ( te jashtme)
13.Shperndarje kolipostave deri ne 10 kg ( te brendshme dhe te jashtme)
Ne sherbimin univesal postar perfshihet edhe sherbimi i pranim dhe shperndarjes  se objekteve postare  dhe kolive per te verberit (me peshe deri ne 7 kg) i cili eshte i  sherbim eshte i perjashtuar nga tarifat ne parnim dhe dorezim

Minimize

Shërbimi ndaj klientit

Plotësoni formularin e ankesave për shërbimet postare, financiare, biznesit dhe shërbimeve të tjera që ofron Posta Shqiptare online.
Klikoni këtu.

Minimize

Shërbimi ndaj klientit

Plotësoni formularin e ankesave për shërbimet postare, financiare, biznesit dhe shërbimeve të tjera që ofron Posta Shqiptare online.
Klikoni këtu.

Minimize

Shërbimi ndaj klientit

Plotësoni formularin e ankesave për shërbimet postare, financiare, biznesit dhe shërbimeve të tjera që ofron Posta Shqiptare online.
Klikoni këtu.

Minimize

Shërbimi ndaj klientit

Plotësoni formularin e ankesave për shërbimet postare, financiare, biznesit dhe shërbimeve të tjera që ofron Posta Shqiptare online.
Klikoni këtu.

Minimize

Zyrat Postare

                   


Kliko për më tepër

Minimize

Sherbimi ndaj Klientit


Plotësoni formularin e ankesave për shërbimet postare, financiare, biznesit dhe shërbimeve të tjera që ofron Posta Shqiptare online.


Klikoni këtu.

Sherbimet postare qe ofron Posta Shqiptare |Sherbime Universale Postare |Shërbimi Postar|Lista e mallrave të ndaluara|Tarifa|Kodi Postar |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email