Mode
Sunday, April 30, 2017
Minimize

Sherbimet postare qe ofron Posta Shqiptare

Objekte te thjeshta                                         

Letra te thjeshta

Kartolina

Paketa te vogla

Shtyshkrime

Thase M

Fatura telefonike

Fatura te energjise elektrike

Fatura uji, beshkie,operatore private

Pensione ne shtepi

Objekte te porositua

Letra te porositura

Lajmerim-dorezim paketa/koli

Paketa te vogla

Shtypshkrime

Thase “M”

Fatura telefonike

Fatura te energjise elektrike

Fatura tatimore

Koliposte e pranuar

Pajtim kuti postare

Abonime ne shtyp

Poste direkte

Sherbime ekspres per jashte vendit

Objekte EMS per jashte vendit

Mallra EMS per jashte vendit

Lajmerim-dorezim objekte EMS

Sherbime ekspres per brenda vendit

Sherbim ekspres brenda vendit

Legalizim te dokumentave ne Minitrine e Punevete Jashtme

Lagalizim te dokumentave ne Ambasaden Italiane

Legalizim te dokumentave ne ambasaden greke

Objekte te hipotekes

Deshmi te penaliteti

Objekte me vlere te deklaruar

Telegrame me sms
Minimize

Shërbimi ndaj klientit

Plotësoni formularin e ankesave për shërbimet postare, financiare, biznesit dhe shërbimeve të tjera që ofron Posta Shqiptare online.
Klikoni këtu.

Sherbimet postare qe ofron Posta Shqiptare |Koliposta|Vecantë|Lista e mallrave të ndaluara|Tarifa|Kodi Postar |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në