Mode
Tuesday, March 20, 2018

Shërbimet postare që ofron Posta Shqiptare


OBJEKTE TE THJESHTA                          

Letra të thjeshta

Kartolina

Paketa të vogla

Shtyshkrime

Thasë M

Fatura telefonike

Fatura të energjisë elektrike

Pensione në shtëpi


OBJEKTE TE POROSITURA 

Letra të porositura

Lajmërim-dorëzim paketa/koli

Paketa të vogla

Shtypshkrime

Thasë “M”

Fatura telefonike

Fatura të energjisë elektrike

Fatura tatimore

Kolipostë e pranuar

Pajtim kuti postare

Abonime në shtyp

Postë direkte


SHERBIME EKSPRES PER JASHTE VENDIT 

Objekte EMS për jashtë vendit

Mallra EMS për jashtë vendit

Lajmërim-dorëzim objekte EMS


SHERBIME EKSPRES PER BRENDA VENDIT

Shërbim ekspres brënda vëndit

Legalizim të dokumentave në Ministrine e Punëve të Jashtme

Lagalizim të dokumentave në Ambasaden Italiane

Legalizim të dokumentave ne ambasadën greke

Pajisje e shtetasve me dokumenta te ndryshme pronesie

Pajisje e shtetasve me certifikate te gjendjes gjyqesore

Pajisja e shtetasve me dokumenta  te ndryshme per te dhena pronesie dhe biografike te leshuara nga Arkivi Qendror i Shtetit

Objekte me vlere të deklaruar

Telegrame me sms

 Sherbimet postare qe ofron Posta Shqiptare |Sherbime Universale Postare |Shërbimi Postar|Lista e mallrave të ndaluara|Tarifa|Kodi Postar |
Copyright 2018 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në 

                       Email