Mode
Monday, August 21, 2017

Struktura

Minimize

Shërbimet postare që ofron Posta Shqiptare

Objekte të thjeshta                                         

Letra të thjeshta

Kartolina

Paketa të vogla

Shtyshkrime

Thasë M

Fatura telefonike

Fatura të energjisë elektrike

Fatura uji, bashkie, operatorë private

Pensione në shtëpi

Objekte të porositura

Letra të porositura

Lajmërim-dorëzim paketa/koli

Paketa të vogla

Shtypshkrime

Thasë “M”

Fatura telefonike

Fatura të energjisë elektrike

Fatura tatimore

Kolipostë e pranuar

Pajtim kuti postare

Abonime në shtyp

Postë direkte

Shërbime ekspres për jashtë vendit

Objekte EMS për jashtë vendit

Mallra EMS për jashtë vendit

Lajmërim-dorëzim objekte EMS

Shërbime ekspres për brënda vendit

Shërbim ekspres brënda vëndit

Legalizim të dokumentave në Ministrine e Punëve të Jashtme

Lagalizim të dokumentave në Ambasaden Italiane

Legalizim të dokumentave ne ambasadën greke

Objekte të hipotekes

Deshmi të penalitetit

Objekte me vlere të deklaruar

Telegrame me sms
Minimize

Shërbimi ndaj klientit

Plotësoni formularin e ankesave për shërbimet postare, financiare, biznesit dhe shërbimeve të tjera që ofron Posta Shqiptare online.
Klikoni këtu.

Sherbimet postare qe ofron Posta Shqiptare |Koliposta|Vecantë|Lista e mallrave të ndaluara|Tarifa|Kodi Postar |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në