Mode
Tuesday, January 24, 2017

 

Minimize

Sherbimi Internet

Posta Shqiptare ne baze te projektit PAP 1 (Pikat e Aksesit Publik) ofron internet falas ne te gjitha zyrat postare (553 Zyra). Projekti i nisur ne Gusht te vitit 2010 eshte implementuar dhe zbatuar me shpejtesi dhe sukses ne te gjithe Shqiperine dhe ka pasur nje fluks te madh perdoruesish. Ne fund te vitit 2011 kane rezultuar 4.255.000 perdorues.

Posta Shqiptare shume shpejt do te nise zbatimin e projektit PAP 2 ne bashkepunim me Prefekturat, Bashkite dhe Komunat e vendit duke shtuar edhe 1200 pika te reja te ofrimit te internetit falas.Posta Shqiptare eshte ne perfundim te infrastruktures per ofrimin e internetit ne te gjitha familjet dhe shtepite shqiptare duke u licensuar si operatori me i ri ne tregun shqiptar.
Minimize

Sherbime te tjera

·   Zarfa të thjeshtë
·   Zarfa për EMS
·   Zarfa special me ajër
·   Fotokopje
·   Letër fotokopje
·   Kuti amballazhi
·   Shitje shtypi
·   Shitje kupona për ID, pasaporta biometrike dhe të përshpejtuara
·   Shitje e kartave telefonike të parapaguara
·   Rimbushje elektronike Vodafone, AMC, Eagle, Plus
·   Rimbushje elektronike Digitalb
·   Transport per të tretë


   
Minimize

Sherbimi ndaj klientit

NJOFTIM MBI SHPERBLIMIN E PENSIONISTEVE

Mbështetur në VKM nr. 885, datë 16.12.2016 “Për shpërblimin e pensionistëve për festat e fundvitit, 2016”, Instituti i Sigurimeve Shoqërore dhe Posta Shqiptare sha, nënshkruan sot marrëveshjen, ku Posta Shqiptare merr përsipër të kryejë pagesën e shpërblimit të festave të fundvitit pensionistëve. Per me teper... 

Shërbime të tjera |
Copyright 2017 Posta Shqiptare

social

Na ndiqni në