Home > E-posta > Biznes > Shërbime

Shërbime

Instalo aplikacionin e- Posta dhe paguaj për vete dhe për të afërmit e tu:

 • OSHEE.
 • Ujësjellës.
 • Gjobat e kundravajtjeve rrugore.
 • Shërbimet doganore.
 • Shërbimet tatimore.
 • Rimbushje të numrave One Telecommunication.
 • Pagesa e faturave Albtelecom.
 • Transfertë parash nga portofoli yt elektronik drejt një tjetri.
 • Gjurmim në kohe reale të dërgesave postare në pritje dhe në dërgim.
 • Njoftim në kohë reale për statusin/vendndodhjen e dërgesave postare në pritje dhe dërgim.
 • Njoftim në kohë reale për çdo pagesë të kryer nga llogaria e portofolit elektronik.
 • Historik i veprimeve të kryera nga portofoli elektronik, jo vetëm në menunë e aplikacionit, por i disponueshëm për t’u dërguar edhe me postë elektronike direkt në e-mailin e klientit.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X