Administratori

Znj. Anisa Kaltanji i është bashkuar ekipit të Postës Shqiptare në Korrik të vitit 2020, në pozicionin e Drejtores së Departamentit të Administrimit të Shoqërisë. Prej muajit Prill 2022 ajo ngarkohet me detyrën e administrimit të Shoqërisë si administratorja e tretë grua në historinë 110 vjeçare të kësaj kompanie.

Znj. Anisa Kaltanji është eksperte me një përvojë 15 vjeçare në fushën e administrimit, marketingut dhe shitjeve, e-Commerce, CSR dhe menaxhimit të projekteve. Ajo ka mbajtur një sërë pozicionesh drejtuese në kompani prestigjoze në Shqipëri, institucione dhe organizata të ndryshme kombëtare dhe ndërkombëtare.

Disa nga kompanitë dhe programet ku znj. Kaltanji ka dhënë kontributin e saj profesional janë: “Saint Gobain Albania”, “Instituti Axhenda”, programi “SchoolME”, “Sustainable Tourism in Albania”, fushata kombëtare “Ti je një luledielli”, “Vodafone Albania”, etj.

Në vitin 2004 Znj.Kaltanji kryen studimet e nivelit Bachelor në degën “Marrëdhënie Ndërkombëtare” dhe të nivelit Master në degën “Studime Europiane” në Universitetin Perëndimor Mesdhetar të Qipros.

Gjithashtu, znj. Kaltanji ka marrë pjesë në disa konferenca dhe trajnime të larmishme brenda dhe jashtë vendit.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X