Shërbime të Biznesit

 • Kuponat ID, Pasaporta dhe Pasaporta të Përshpejtuara

Në Zyrat e Postës Shqiptare mundësohet shitja e kuponave për aplikimet për:

Karta të Identitetit ID, 1500 lekë.

Pasaporta, 7500 lekë.

Pasaporta të Përshpejtuara.18.000 lekë
 

 • Rimbushje elektronike

Në zyrat e Postës Shqiptare ofrohet shërbimi i rimbushjeve elektronike dhe aktivizimit të ofertave bazuar në paketat që ofrojnë kompanitë celulare Vodafone, One dhe Albtelecom / Eagle.

 • Pagesa e faturave Vodafone

Të gjithë klientët e Vodafone, të cilët kanë numra me kontratë ose paspagesë, mund të kryejnë arkëtimin e detyrimit mujor të faturave pranë zyrave të Posta Shqiptare.

Komisioni i aplikuar për klientin është 0 lekë.

 • Abonime Tring

Pranë zyrave të Postës Shqiptare të gjithë klientët mund të kryejnë blerjen apo abonimet lidhur me produktet që ofron Kompania Tring TV.

 • Rimbushje Digitalb

Të gjithë klientët mund të kryejnë pranë zyrave të Postës Shqiptare rimbushje dhe përfitim të paketave televizive të platformës Digitalb.

 • Digicom

Pranë zyrave postare ofrohet shërbimi i pagesave të faturave të abonimeve të internetit për llogari të kompanisë Digicom.

Komisioni i aplikuar për klientin është 0 lekë.

 • Shitje Shtypi

Pranë zyrave postare ofrohet shitja e shtypit të shkruar. Gjithashtu për Institucionet publike dhe jopublike Posta Shqiptare ofron mundësinë e abonimit periodik mbi shtypin e shkruar dhe online.

 • Shitje Zarfi

Pranë zyrave të  Postës Shqiptare ofrohet shitje e zarfave të përmasave të ndryshme.

 • Dekodera Neutron

Pranë zyrave të Postës Shqiptare, mundësohet shitja e dekoderave Neutron DVB –T2, të cilët shërbëjnë për mundësimin e linjës televizive digitale analoge.

 • Blerje Online

Të gjithë individët ose bizneset, të cilët kryejnë shitje të produkteve të ndryshme online, Posta Shqiptare mundëson shërbimin postar të transportit dhe të arkëtimit të vlerës së produktit ( cash on delivery ) nëpërmjet lidhjes së një kontrate midis paleve.

 • Pullat e Taksës

Pranë zyrave të Postës Shqiptare, mundësohet shitja e Pullave të Taksës, të cilat shërbejnë për tarifimin e shërbimit noterial.

 • Shërbimet e  “e – albania”

Pranë zyrave postare ofrohet për të gjithë qytetarët shërbimi i gjenerimit dhe printimit të dokumentave nga portali qeveritar “e – albania”.

 • Librezat e Energjisë Elektrike dhe të Ujësjellësit

Pranë Postës Shqiptare ofrohet shitja e librezave  të Energjisë Elektrike dhe të Ujësjelllësit, të cilët shërbejnë për abonentët e OSHEE –së dhe Ujësjellës Kanalizime.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X