Paketa e Shërbimeve e-commerce

Në ndihmë të Kompanive dhe Sipërmarrësve të vegjël që kanë zgjedhur të tregtojnë produktet e tyre në internet, Posta Shqiptare ofron paketën e produkteve dhe shërbimeve të krijuar enkas për menaxhimin efikas të tregtisë elektronike e-Commerce.

1. Shërbim ekspres.

  • Tërheqje në adresë (Pick up) të objekteve postare nga korrierët tanë.
  • Dorëzim brenda ditës të objekteve postare në qytetet Tiranë, Durrës, Elbasan.
  • Dorëzim brenda 24 orëve të objekteve postare në qytetet e tjera.
  • Dorëzim brenda 48 orëve të objekteve postare në zonat rurale.
  • Dorëzim ditën e shtunë të objekteve postare.

2. Gjurmim objekti në kohë reale.

3. Mesazh njoftimi për mbërritjen e objektit në adresë.

4. Cash on delivery (kryerje e pagesës nga blerësi në momentin e dorëzimit të objektit).

5. Shlyerje të detyrimeve për llogari të Biznesit brenda një kohe të shkurtër.

6. Asistencë profesionale në plotësimin e deklaratave doganore të mallrave të destinuara për eksport.

7. Përdorim i platformës së Posta Shqiptare me qëllim reklamimin dhe shitjen e produkteve brenda dhe jashtë vendit.

8. Asistencë profesionale për ndërlidhjen e faqeve të internetit Posta Shqiptare-Biznes.

9. Mundësi magazinimi për sasi të mëdha mallrash.

10. Ambalazhim i objekteve postare.

11. Call center me numra telefoni dhe adresa e-mail të dedikuara për Bizneset.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X