Kontakto Postën Shqiptare

Për çdo paqartësi apo informacion ju mund të kontaktoni në:

  • Numrat e telefonit:

 Tel: +355 682044727
 Tel: +355 682044707

  • E-mail zyrtar: 

Email[email protected]

  • Kontakt per komunikimin me mediat

Email: [email protected]

  • Adresa zyrtare:

Drejtoria e përgjithshme Posta Shqiptare
RRUGA: ”Reshit Çollaku” nr. 4
Tirana, Albania

Nga dita e hënë – e enjte, orari 08:00-16:30

E premte, orari 08:00-14:00.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X