Transferta të Parave

Cash – to – Cash

Nëpërmjet shërbimit risi të transfertave të parave, klientët mund të transferojnë para brenda vendit në kohë reale, në monedhën Lekë dhe Euro.

  • Komisionet aplikohen në varësi të shumës së transferuar. (linku i tarifave)
  • Për çdo transfertë me Cash to Cash studentët përfitojnë zbritje më 50% të komisionit.

Eurogiro Supermarket

Nëpërmjet operatorëve ndërkombëtarë të transfertave të parave: RiaCapital, SmallËorl, KoronaPay dhe PostalPay mund të dergohen para nga e gjithë bota drejt Shqipërisë, të cilat tërhiqen në kohë reale në çdo zyrë postare, pa komision. 

Eurogiro

Posta Shqiptare ofron transferta ndërkombëtare të parave me platformën Eurogiro për të gjithë klientët që kanë nevojë të dërgojnë para jashtë vendit. Kohëzgjatja e transfertës është 2– 5 ditë pune.

  • Komisionet aplikohen në varësi të shumës së transferuar. (linku I tarifave)

AK-Invest (Moneygram)

Nëpërmjet operatorit të transferimit të parave Moneygram, qytetarët kanë mundësi të kryejnë transferta ndërkombëtare në kohe reale pranë Postës Shqiptare.

  • Komisioni i aplikuar është  në varësi të tarifave të AK-Invest.

Bono thesari

Të gjithë qytetarët e interesuar, mund të kryejnë neë zyrat e Postës Shqiptare, procedurat e investimit në Bono Thesari.

  • Komisioni për investim Bono Thesari është 300 lekë.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X