Shërbime për llogari të Bankave

PËR LLOGARI TË BANKAVE TË  NIVELIT TË DYTË

Raiffeissen Bank

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen depozitime Cash në llogaritë e klientëve të Raiffeissen Bank.

 • Komisioni i aplikuar për klientin është  100 lekë / 1 euro.

Banka Credins

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund teëkryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e Bankës Credins.

 • Komisioni i aplikuar për klientin është 100 lekë.

ProCredit Bank Sh.a

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e Procredit Bank Sh.a.

 • Komisioni i aplikuar për klientin është 100 lekë.

Banka Amerikane e Investimeve (ABI Bank)

Pranë zyrave të Postës Shqiptare në  Kukës, mund të kryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e ABI Bank.

 • Komisioni i aplikuar për klientin është 0 lekë.

OTP Bank

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen arketimet e kesteve te kredise per klientet e OTP Bank.

 • Komisioni i aplikuar për klientin  është 0 lekë.


PËR LLOGARI TË INSTITUCIONEVE FINANCIARE JO BANKË:

 

Iute Credit

Pranë zyrave të Postës Shqiptare, klientët kanë mundësi që për llogari të IuteCredit të kryejnë këto shërbime:

 • Aplikim për kredi, vetëm me kartë identiteti dhe me komision 0 lekë.
 • Disbursimin e fondit, ku klientët mund të tërheqin shumën e aprovuar në çdo zyrë    postare.Komisioni i aplikuar, 200 leke.
 • Arkëtim i kësteve të kredisë në çdo zyrë të Postës Shqiptare. Komisioni i aplikuar për klientin është 100 lekë.
   

Fondi Besa

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e Fondi Besa.

 • Komisioni i aplikuar për klientin  është 100 lekë.

Mogo Albania sh.a

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e Mogo Albania sh.a.

 • Komisioni i aplikuar për klientin është 100 lekë/1 euro.

Micro Credit Risk

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e Micro Credit Risk.

 • Komisioni i aplikuar për klientin është 100 lekë.

NOA sh.a

Pranë zyrave të Postës Shqiptare mund të kryhen arkëtimet e kësteve të kredisë për klientët e NOA sh.a.

 • Komisioni i aplikuar për klientin është 100 lekë/1 euro.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X