Home > Media > njoftime

Ftesë për aplikim për marrjen pjesë në procedurën që do do të zhvillohet për lidhjen e kontratës kolektive

 

 

Në kuadër të nisjes së procedurave për nënshkrimin e kontratës kolektive të punonjësve, Posta Shqiptare fton Organizatat Sindikale të interesuara për aplikim të dërgojnë pranë Protokollit të Drejtorisë së Përgjithshme, dokumentat:

  • Kërkesë me shkrim.
  • Statutin e Sindikatës.
  • Vendimin e Gjykatës lidhur me regjitrimin si person juridik të organizatës.
  • Treguesit mbi përfaqësueshmërinë.

Dokumentat e kërkuara duhet t’i dërgoni pranë Zyrës së Protokollit në Drejtorinë e Përgjithshme brenda 14 ditëve, duke nisur nga dita e sotme.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X