Berat

Nr. Zyrat postare Kodi postar
     
1 Berati Qender 5003
2 Berati 1 5001
3 Berati 2 5002
4 Berati 4 5004
5 Berati 5 5005
6 Berati 6 5006
7 Ure Vajgurore 5007
8 Poshnje 5008
9 Kutalli 5009
10 Otllak 5010
11 Lumas 5013
12 Cukalt 1 5018
13 Velabisht 5012
14 Sinje 5011
15 Roshnik 5014
16 Mbrakull 5016
17 Terpan 5015
18 Poshnje 5008
19 Vertop 5017
20 Cukalt 2 5019
21 Lapardha 5020
22 Ure Kucit 5021
23 Syzes 5022
24 Kucove Qender 5301
25 Z/P/Kucova 2 5302
26 Z/P/Kucova 3 5303
27 Z/P/Kucova 4 5304
28 Z/P/Perondi 5306
29 Z/P/Kozare 5305
30 Z/P/Tapi 5307
31 Z/P/Gege 5308
32 COROVODA 1 5401
33 COROVODA 2 5402
34 POLICANI 1 5403
35 POLICANI 2 5404
36 BOGOVE 5405
37 CEPAN 5406
38 POTOM 5407
39 GJERBES 5408
40 VENDRESHE  5409
41 Konak  5410
42 LESHNJE 5412
43 RADESH 5413

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X