Korcë

Nr. Zyrat postare Kodi postar
     
1 Z.Q. Korce 7001
2 Z.P.Nr.1 7002
3 Z.P.Nr.2 7003
4 Z.P.Nr.3 7004
5 Z.P.Nr.4 7034
6 Maliq 7005
7 Pirg 7016
8 Pojan 7014
9 Drithas 7031
10 Podgorije 7030
11 Vreshtas 7028
12 Voskopoje 7029
13 Voskop 7026
14 Vithkuq 7025
15 Bulgarec 7013
16 Mollaj 7017
17 Drenove 7023
18 Lumalas 7019
19 Dishnice 7024
20 Plase 7015
21 Zvarrisht 7027
22 Liqenas 7020
23 Moglice 7018
24 Lekas 7022
25 Bilisht 7006
26 Proger 7011
27 Bitincke 7008
28 Vishocice 7012
29 Hocisht 7009
30 Fitore 7010
31 Miras 7007
32 Kapshtice 7033
33 Erseke 7401
34 Leskovik 7402
35 Mollas 7403
36 Barmash 7404
37 Pogradec 7301
38 Pogradec  1 7302
39 Pogradec 2 7303
40 Bucimas 7304
41 Udenisht 7305
42 Cerrave 7306
43 Trebinje 7307
44 Proptisht 7308
45 Dardhas 7309
46 Velcan 7310
47 Qafthane 7311

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X