Vlorë

  Nr. Zyrat postare Kodi postar
 
    FILIALI Vlore  
  1 Vlora Qender 9401
  2 Vlora /1 9402
  3 Vlora /2 9403
  4 Vlora /3 9428
  5 Skele 9404
  6 Uji Ftohte 9405
  7 Shushice 9406
  8 Kote 9407
  9 Brataj 9408
  10 Armen 9409
  11 Sevaster 9410
  12 Novosele 9411
  13 Vllahine 9412
  14 Vranisht 9413
  15 Narte 9414
  16 Ramice 9415
  17 Qeparo 9416
  18 Bestrove 9419
  19 Trevllazer 9420
  20 Gjorme 9421
  21 Dhermi 9422
  22 Babice 9423
  23 Himare 9425
  24 Orikum 9426
  25 Selenice 9427
  26 Pus Mezini 9430
  27 Zyra Postare Vlora/4 9429

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X