Lushnje

  Nr. Zyrat postare Kodi postar
 
       
  1 LUSHNJA QENDER  9001
  2 LUSHNJA  1  9023
  3 BALLAGAT  9017
  4 BUBULLIM 9016
  5 CERME   9015
  6 DIVJAK 9022
  7 DUSHK  9010
  8 GRADISHTE 9014
  9 FIERSHEGAN 9013
  10  GOLEM 9012
  11 GORRE 9019
  12 GRABJAN 9011
  13 HYSGJOKAJ 9009
  14 Karbunar  Madhe  9008
  15 KEMISHTAJ  9021
  16 KOLONJE 9007
  17 KRUTJE  9006
  18 PLuK 9018
  19 REMAS 9004
  20 ALLKAJ 9005
  21 KARBUNAR VOGEL 9002
  22 KASHT BARDHE 9020

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X