Kukës

Nr. Zyrat postare Kodi postar  
 
  FILIALI  
1 Zyra Postare Kukes Qender 8501  
2 Zyra Postare Kukes 1 8502  
3 Zyra Postare Kukes 2 8502  
4 Zyra Postare Bicaj 8504  
5 Zyra Postare Ujmisht 8505  
6 Zyra Postare Bushtrice 8506  
7 Zyra Postare Gryk-Caje 8507  
8 Zyra Postare Kalis 8508  
9 Zyra Postare Arren 8509  
10 Zyra Postare Surroj 8510  
11 Zyra Postare Kolsh 8511  
12 Zyra Postare Shemri 8512  
13 Zyra Postare Shtiqen 8513  
14 Zyra Postare Bardhoc 8514  
15 Zyra Postare Zapod 8515  
16 Zyra Postare Topojan 8516  
17 Zyra Postare Shishtavec 8517  
18 Zyra Postare Novosej 8518  
19 Zyra Postare Borje 8519  
20 Zyra Postare Dogana Morine 8520  
21 Zyra Postare Has Qender 8601  
22 Zyra Postare Krume 1 8602  
23 Zyra Postare Golaj 8603  
24 Zyra Postare Fajza 8604  
25 Zyra Postare Gjinaj 8605  
26 Zyra Postare Bajram Curri Qender  8701  
27 Zyra Postare Bajram Curri 1 8702  
28 Zyra Postare Tropoje Vjeter 8703  
29 Zyra Postare Fierze 8704  
30 Zyra Postare Pac 8705  
31 Zyra Postare Lekbibaj 8706  
32 Zyra  Postare Dogane Morien  8707  
33 Margegaj 8708  
34 Llugaj 8710  
35 Bujan 8709  

 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X