Europa 2015 - Lodrat e vjetra

Data e emetimit: 02.09.2015

Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok

Autori: Petraq Papa

Vlera e pullës: 130 lekë

Vlera e bllokut: 250 lekë

Tirazhi : 368000 pulla (130 lekë)

Tirazhi : 18000 pulla bllok (250 lekë)

Përmasat e pullës: 30 x 40 mm

Përmasat e bllokut: 80 x 60 mm pulla në brendësi 30 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 9 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak

Karnet : 5000 copë (Pulla të përdorura në karnetë 5000 copë, blloqe  të përdorura në karnetë 5000 copë)

Zarfa të ditës së parë me seri: 300 copë

Zarfa të ditës së parë me bllok: 300 copë

Zarfi i ditës së parë me seri: 345 lekë

Zarfi i ditës së parë me bllok: 465 lekë

Karneti: 610 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X