Flora dhe fauna nënujore shqiptare

Data e emetimit: 23.12.2015

Emisioni përbëhet nga 1 pullë dhe 1 bllok

Autori: Petraq Papa

Vlerat e pullave: 5 lekë, 150 lekë,  

Vlera e bllokut: 250 lekë

Tirazhi : 26.000 pulla (5 lekëshe), 6.000 pulla (5 lekëshe)

Tirazhi : 6.000 pulla bllok (250 lekë)

Përmasat e pullës: 30 x 40 mm

Përmasat e bllokut: 60 x 80 mm pulla në brendësi 30 x 40 mm

Kompozimi i tabakut: 4 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar: 32 pulla në tabak (5 lekëshe)

Zarfa të ditës së parë me seri: 250 copë

Zarfa të ditës së parë me bllok: 250 copë

Zarfi i ditës së parë me seri: 370 lekë

Zarfi i ditës së parë me bllok: 465 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel CO 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X