Home > Media > njoftime

Del në qarkullim emisioni i përbashkët i pullave “Shqipëri – Slloveni”

DEL NË QARKULLIM EMISIONI I PËRBASHKËT I PULLAVE “SHQIPËRI-SLLOVENI”

Posta Shqiptare në bashkëpunim me Postën Sllovene, kanë emetuar emisionin e përbashkët të pullave postare me tematik “Ekoturizmi”, e cila do të dalë në qarkullim në datë 22 Dhjetor.

Emisioni i përbashkët i pullave “Shqipëri-Slloveni” vjen në kuadër të bashkëpunimit të gjatë dhe të shkëlqyer mes dy Postave homologe dhe marrëdhënive midis dy vendeve tona.

Shqipëria paraqet në pullën e saj ishullin e Zvërnecit në Lagunën e Nartës, ndërsa Sllovenia një nga ishujt e saj lumor dhe liqenor, konkretisht ishullin në liqenin e Cerknica.

Emisioni i kësaj pulle përbëhet nga 1 seri me 2 pamje, një nga Sllovenia dhe një nga Shqipëria, si dhe nga Zarfi i Ditës së Parë (FDC).

Tirazhi i serisë është 50 000 copë, ku një pjesë do të përdoret për filatelinë dhe një pjesë për shërbimin postar, si dhe 500 copë FDC (zarfi i ditës së parë). Vlera e serisë është 180 lekë ndërsa vlera e zarfit është 380 lëkë.

Dizajni i pullës sllovene është realizuar nga MATJAŽ UČAKAR ndërsa fotografi i ishullit në liqenin Cerkinca është GREGA ŽORŽ. Ndërsa për pullën shqiptare janë përdorur fotografi nga Agjencia Kombëtare e Turizmit.

Ky emision i përbashkët realizohet edhe në kuadër të përfundimit të presidencës Sllovene në krye të Bashkimit Evropian ku vlen për t’u përmendur mbështetja e këtij vendi për hapjen e negociatave të Shqipërisë me BE-në.

 

Të dhëna teknike të pullës:

Data e emetimit: 22.12.2021

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla

Dizajni: MATJAŽ UČAKARa

Fotot:  GREGA ŽORŽ dhe Agjencia Kombëtare e Turizmit

Vlerat e pullave: 80 lekë dhe 100 lekë

Tirazhi: 50.000 pulla (80-lekëshe), 50.000 pulla (100-lekëshe)

Përmasat e pullës: 42.60 x 29.82 mm

Kompozimi i tabakut:  1 seri në format 120 x 80 mm

Zarfe të ditës së parë me seri:  500copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 380 lekë

Shtypur në Kroaci nga AKD

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X