Home > Media > njoftime

Njoftim për Dëshminë e Penalitetit

Posta Shqiptare dëshiron të bëjë me dije se në kuadër të zbatimit të reformës së qeverisjes dixhitale pranë sporteleve te Postes Shqiptare nuk pranohen më aplikime për vërtetime të gjendjes gjyqësore (Deshmi Penaliteti) për shtetas shqiptarë të cilët janë të pajisur me kartë identiteti ID, dhe kanë të drejtë të aplikojnë në portalin e -Albania. 


Gjithashtu iu bëjmë me dije se lejohet të aplikojnë për vërtetime të gjendjes gjyqësore (Deshmi Penaliteti) vetëm shtetas te huaj të cilët nuk disponojnë  kartë ID dhe nuk kanë mundësi të aplikojnë në portalin  e -Albania .

Gjithashtu iu njoftojmë se do të vazhdojnë të aplikohen dëshmi  penaliteti edhe për qytetarë të cilët kërkojnë që dëshmia e penalitetit të shkojë në Ambasaden Amerikane )deri në një njoftim të dytë).

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X