Home > Media > aktivitete

Për transportin fizik të informacionit të klasifikuar sekret shtetëror

Në datën 19.04. 2023 në ambientet e Posta Shqiptare SH.A u zhvillua trajnimi nga Drejtoria e Sigurisë,Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Postës Shqipëtare në bashkëpunim me Autoritetin Kombëtar për Sigurinë e Informacionit të Klasifikuar.

Tematikat e relatuara kishin në fokus:

1.Garancine

2.Siguria e objekteve dhe pakove postare të klasifikuara ‘‘sekret shtetëror’’,janë disa nga objektivat e punës sonë të përditshme ,për të përmbushur më së miri misionin tone në shërbim të qytetarëve.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X