Home > Media > aktivitete

Përdorimin e Sistemit P.O.S për punonjësit e shërbimit

Në datën 28.02.2023 në ambientet e Posta Shqiptare SH.A u zhvillua trajnimi nga znj Nevila Bejleri, Drejtor I Shërbimeve Bankare –Financiare,z Dritan Monka,Drejtor I Shërbimeve Postare,znj Besarta Zeneli,Përgjegjëse e Sektorit të  Menaxhimit të Produkteve,z Ajet Vila Përgjegjës Sektori të Shërbimit Financiar.

Tematika e relatuar kishte në fokus rritjen e cilësisë dhe  shpejtësisë së shërbimit ndaj klienteve.

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X