UKRAINA: Bukuri e pathyer për më shumë se 1500 vjet

Data e emetimit: 28.02.2024

Emisioni përbëhet nga1 seri me 2 pulla

Autor: Oksana LAPSIUK/ Davy WAUTERS

Vlera e pullave: 60 lekë DHE 140 lekë

Tirazhi:  5000 seri për filatelinë,  pulla 50.0000 pulla 140 lekëshe dhe 120.000 pulla 60 lekëshe për shërbim postar.

Përmasat e pullës: 34 x 44 mm

Kompozimi i tabakut : 1 seri me 2 pulla në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar:49 pulla në tabak (60-lekëshe); 49 pulla në tabak (140-lekëshe)

Çmimi i serisë: 200 lekë

Zarfe të ditës së parë : 300 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 230 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel Co             

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X