Turizmi Shqiptar - Liqeni i Ohrit

Data e emetimit: 20.03.2024

Emisioni përbëhet nga 1 seri me 4 pulla

Autor: Artjon Baboçi

Vlerat e pullave: 20 lekë, 40 lekë, 70 lekë dhe 120 lekë

Tirazhi: 3000 seri për filatelinë, 100.000 pulla 40 lekëshe

dhe 70.000 pulla 70 lekëshe për shërbim postar.

Përmasat e pullës: 44 x 34 mm

Kompozimi i tabakut:

2 seri në tabak

Kompozimi i tabakut për shërbim postar:

42 pulla në tabak 40 lekëshe

42 pulla në tabak 70 lekëshe

Çmimi i serisë: 250 lekë

Zarfe të ditës së parë: 150 copë

Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 280 lekë

Shtypur në Shqipëri nga Adel Co

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X