Emision për fëmijë – Filatelia, pasion i dashur

Data e emetimit: 04.04.2024
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pula
Autor: Artjon Baboçi
Vlerat e pullave: 80 lekë dhe 90 lekë
Tirazhi: 4000 seri për filatelinë, 130.000 pulla 80 lekëshe
dhe 200.000 pulla 90 lekëshe për shërbim postar.
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut:4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar:
42 pulla në tabak 80 lekëshe
42 pulla në tabak 90 lekëshe
Çmimi i serisë: 170 lekë
Zarfe të ditës së parë: 200 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 200 lekë
Shtypur në Shqipěri nga Adel Co 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X