Fauna Shqiptare – Krimbi i mëndafshit (Bombyx mori, L.)

Data e emetimit: 12.04.2024
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Autor: Artjon Baboçi
Vlerat e pullave: 30 lekë dhe 190 lekë
Tirazhi: 4000 seri për flatelinë, 110.000 pulla 30 lekëshe
dhe 50.000 pulla 190 lekëshe për shërbim postar.
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut:4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar:
42 pulla në tabak 30 lekëshe
42 pulla në tabak 190 lekëshe
Çmimi i serisë: 220 lekë
Zarfe të ditës së parë: 200 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 250 lekë
Shtypur në Shqipëri nga Adel CO 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X