Lojërat Europiane - Poloni 2023

Data e emetimit: 11.04.2024
Emisioni përbëhet nga 1 seri me 2 pulla
Autor: Laert Kraja
Vlerat e pullave: 50 lekë dhe 100 lekë
Tirazhi: 4000 seri për filatelinë
dhe 200.000 pulla 100 lekëshe për shërbim postar.
Përmasat e pullës: 44 x 34 mm
Kompozimi i tabakut:
4 seri në tabak
Kompozimi i tabakut për shërbim postar:
42 pulla në tabak 100 lekëshe
Çmimi i serisë: 150 lekë
Zarfe të ditës së parë: 200 copë
Çmimi i zarfit të ditës së parë me seri: 180 lekë
Shtypur në Shqipëri nga Adel CO 

Të dhënat për kodin

Mbyll dritaren X